SVERIGEDEMOKRATERNA. Konflikterna inom SD fortsätter. Hahne och Kasselstrand tänker inte lämna SDU och verkar ha ett stort stöd inom ungdomsförbundet så nu hotar moderpartiet med att lägga ned SDU.

Gustav Kasselstrand och William Hahne, som tillsammans med ett stort antal andra medlemmar i Sverigedemokraterna och SDU hotas av uteslutning ur SD, har tidigare gått ut med att de inte tänker lämna ungdomsförbundet då de menar att de företräder förbundets alla medlemmar och inte kan svika det förtroendet.

En undersökning av Expo visar också att SDU-ledningen har ett stort förtroende ute i SDU-distrikten. Expo skriver bland annat följande:

Expos rundringning till ungdomsförbundets distrikt och offentliga uttalanden visar att SDU-ledningen har ett starkt stöd. Sju av tretton distriktsföreträdare har uttalat förtroende för Gustav Kasselstrand och är öppna för att fortsätta i SDU under Kasselstrands ledning även om denne utesluts. Enbart en har uttalat sig negativt mot honom, en vill avvakta partistyrelsens utredning innan han tar ställning. De övriga fyra vill inte uttala sig i frågan.

Nu öppnar SD upp för att hela SDU kan komma att läggas ner. Det är Magnus Olsson, ordförande i medlemsutskottet, som i en intervju med Sydsvenskan säger att han tror att ungdomsförbundet kommer läggas ner helt.

— En lösning är att helt enkelt lägga ner ungdomsförbundet och starta ett nytt. Jag skulle faktiskt tro att det blir så, säger han.

Trots att det är kutym att ordföranden som har den avgörande rösten i ett ärende inte uttalar sig om ärendet innan det är avhandlat går Olsson också ut offentligt i Sydsvenskan och säger att han tänker rösta för att Kasselstrand och Hahne ska uteslutas.

Sydsvenskan beskriver den pågående konflikten inom SD som ett ”inbördeskrig” och många bedömare har börjat spekulera i huruvida personerna som är på väg att bli uteslutna kommer att bilda ett nytt parti när de inte längre är välkomna i SD.

Samtidigt som svenskfientliga Expo berättar att SDU-ledningen har stort förtroende inom SDU anstränger sig juden och den tidigare sverigedemokraten Chang Frick för att svartmåla de uteslutningshotade SDU:arna. Frick har i sin tidning Nyheter Idag hängt ut en ung kvinna inom SDU som festat tillsammans med Nordisk Ungdom och låtit några opportunister inom SDU öppet kritisera sin ledning. Samtidigt som SDU-ledningen menar att konflikten inte är ideologisk – att de skriver under på allt som SD:s chefsideolog Mattias Karlsson står för – och att konflikten bara handlar om makt, så påstår Frick i en artikel för påståendet att ”konflikten är i första hand ideologisk”. I samma artikel menar Frick att uteslutningarna är nödvändiga om SD ”vill växa och på allvar utmana Socialdemokraterna och Moderaterna”.

Konflikten mellan SDU-ledningen och SD-ledningen blev först offentlig i samband med att ungdomsförbundet publicerade en debattartikel som menade att SD borde vara mer neutrala i Israel-Palestina-konflikten, vilket retade upp den sionistiska ledningen i moderpartiet. Rygghuggen från Chang Frick ska kanske ses i ljuset av detta faktum.

Källa:
”De uppför sig som omogna småbarn”


  • Publicerad:
    2015-04-11 21:50