SVERIGEDEMOKRATERNA. William Hahne, Gustav Kasselstrand och åtminstone ett 15-tal personer som står dem nära är nu på väg att uteslutas ur SD. Uppdaterad.

Nu är även Gustav Kasselstrand på väg att bli utesluten ur SD.

Nu är även Gustav Kasselstrand på väg att bli utesluten ur SD.

Uteslutningsärendet mot William Hahne öppnades ursprungligen efter att han lanserade ett eget förslag på styrelse för Sverigedemokraternas Stockholmsavdelning. Trots att Hahne hade medlemmarnas stöd och blev framröstad som ny ordförande i Stockholm uppger källor till Aftonbladet nu att han kommer att uteslutas.

Förutom Hahne var det sedan tidigare känt att flera av personerna i hans nyvalda styrelse också hade uteslutningsärenden öppnade mot sig. Uppgifter gör dock nu gällande att 15-30 personer till kan komma att uteslutas ur SD och under kvällen framkom det att SDU-ordföranden Gustav Kasselstrand är en av de som är på väg att uteslutas.

Hahne bekräftar uppgifterna om massuteslutningar på Twitter:

Partiledningen förbereder just nu massuteslutningar av personer i min närhet, kanske så många som 20-30 st. Rena rama Sovjetmetoder.

De andra som utesluts ska stå nära Hahne och Kasselstrand och massuteslutningarna syftar uppenbarligen till att eliminera ”SDU-falangens” inflytande inom partiet.

När Aftonbladet frågar Hahne om han är övertygad om att han kommer uteslutas ur partiet svarar han följande:

— Ja, det är jag. Det är ett antal personer som har hört av sig, som har fått hem likalydande personärenden till sig, så man har i princip kopierat en text och skickat det till ett ganska stort antal personer. Vi har fortfarande inte fullt grepp om hur många det rör sig om, men det verkar vara ganska många.

Uteslutningsärendet mot Hahne har nu breddats. Från början gällde ärendet att han skulle ha hanterat ett medlemsregister på ett felaktigt sätt, något han bestämt förnekar, men nu har det också ”framkommit ny information” enligt medlemsutskottet.

— Nu när de försöker ändra grunden för uteslutningen så blir det ännu mer uppenbart att det är just svepskäl de använder sig av. De bestämde sig på förhand att jag skulle bort, därefter började de leta efter svepskäl för att utesluta mig ur partiet, säger Hahne till Aftonbladet.

Hahne kallar också SD:s tillförordnade partiledare Mattias Karlsson för maktfullkomlig och på Twitter skriver han att uteslutningen av honom inte har något med ideologi att göra utan att ”konflikten handlar om partiledningens maktmissbruk”.

Två andra personer som Nyheter Idag menar är på väg att uteslutas är Jan-Olof Bengtsson och Hanna Lindholm. Bengtsson ska uteslutas då han uttryckt sig ”antisemitiskt”, trots att han bland annat 2011 kallade en av Sveriges då främsta kritiker av judiskt inflytande för en ”kloakråtta” (se inläggen här och här – det sista inlägget innehåller en lång lista av kreativa antisemitiska uttryck, som Bengtsson upprördes över). I Lindholms fall handlar det om att hon påstås ha haft samröre med Nordisk Ungdom.

Formellt beslut kring uteslutningarna väntas komma den 27 april då SD:s partistyrelse sammanträder.

Uppdatering – Aftonbladet om uteslutningsärendet mot Kasselstrand:

På ett möte med partiets medlemsutskott i förra veckan beslutades att personärenden ska öppnas mot totalt drygt ett 20-tal sverigedemokrater, bland dem Kasselstrand. Inom kort kan alltså stora delar av ungdomsförbundets ledning ha uteslutits. Enligt Aftonbladets källor så handlar Kasselstrands ärende om att det finns ”tydliga indicier” på att han försöker ta över partiet och föra det i en helt annan ideologisk inriktning än den rådande, en mer hårdför nationalistisk inriktning.


  • Publicerad:
    2015-04-07 21:35