POLITIK. Idag höll Sverigedemokraternas Stockholmsavdelning ett viktigt möte och röstade efter visst krångel fram William Hahne som ny styrelseordförande. Mötet verkade först ha avbrutits med hänvisning till ”tidsbrist” innan omröstningen till slut ändå hölls.

william hahne

William Hahne.

Under kvällen har Sverigedemokraternas lokalavdelning i Stockholm stad hållit ett kaosartat årsmöte där man bland annat röstade fram en ny styrelseordförande.

Den sittande Stockholmsordföranden Maria Danielsson hade inför mötet lagt fram ett förslag på en styrelse som anses ha partiledningens stöd. Danielsson utmanades dock av William Hahne, ordförande i SDU, som la fram ett alternativt styrelseförslag till mötet. Inför kvällens omröstning gick Danielsson ut i media och kallade Hahne för en ”ung arg man” som är elitistisk och ser ner på andra människor.

Hahne och personerna han vill se i styrelsen motarbetades också av partiledningen och det har öppnats uteslutningsärenden mot Hahne och flera av hans medkandidater. På Facebook skriver Hahne:

Det är iögonfallande vilka metoder man använder sig av för att hindra den interndemokratiska processen. Det här är tyvärr också bara toppen på isberget och jag med flera har de senaste åren fått se och uppleva otaliga andra liknande skeenden. Skillnaden nu är att man är så desperata att man är beredda att göra detta helt i offentlighetens ljus.

Tidigare har Hahne och SDU-ordföranden Gustav Kasselstrand fått sparken från partikansliet, vilket skedde efter att de stöttat Erik Almqvist under ”järnrörsskandalen” samt uttryckte sitt stöd till Palestina.

Kvällens möte sågs med anledning av detta som en viktig tillställning i den pågående kampen inom SD mellan mer nationalistiskt sinnade krafter inom bland annat SDU samt de krafter som med partiledningens stöd vill fortsätta att liberalisera partiet.

Mötet uppgavs först ha dragit ut på tiden och uppgifter gjorde gällande att den viktiga omröstningen hade skjutits upp till en annan dag. Nya uppgifter från sverigedemokrater på Twitter meddelar dock att omröstningen till slut hölls och att Hahne utsågs till ny ordförande för SD i Stockholm, något som antagligen stärker hans position i partiet och försvårar uteslutningen av honom. Christian Westling rapporterar från plats på Twitter att Hahne utlovar stora förändringar inom distriktet.

Fria Tider beskriver omröstningen som en ”revolution i SD” och rapporterar följande angående de dramatiska turerna om huruvida omröstningen skulle hållas ikväll eller ej:

De samlade medlemmarna, som är högsta beslutande organ i demokratiska föreningar och partier, beslutade vid 23.15-tiden att hålla mötet öppet tills omröstningen av ny styrelse är klar. Man kör därmed över presidiets beslut att ajournera mötet, enligt uppgift till Fria Tider.

Maria Danielssons sympatisörer ville av goda skäl avbryta mötet 23.00 – något som skulle få till följd att SD:s partiledning skulle hinna utesluta hennes utmanare William Hahne innan en ny styrelse kan väljas. Men medlemmarna körde alltså över presidiet i frågan och nu håller mötet på till 05.00.

Enligt Fria Tider lämnade Danielsson lokalen innan omröstningen och medlemmar lojala till henne sägs ha hotat att tillkalla polis för att avsluta mötet innan klockan tolv. Vissa tror nu att kvällens händelser kommer innebära att distriktets öde kommer avgöras i rätten.


  • Publicerad:
    2015-03-01 23:55