VALRÖRELSEN. Sveriges så kallade utbildningsradio har inför valet producerat en reportageserie riktad till framförallt förstagångsväljare. I det fjärde, gravt vinklade avsnittet, ”debatterar” en grupp ungdomar, till största delen bestående av rasfrämlingar, de så kallade nazisternas rätt till yttrandefrihet.

Inför valet sänder Sveriges utbildningsradio (UR) en reportageserie, riktat till förstagångsväljare, under vinjetten Tänk till – valet 2018. I varje avsnitt debatteras ett nytt ämne, exempelvis ungas psykiska ohälsa och rösträtten. I det fjärde och senaste avsnittet är rubriken: Yttrandefrihet till varje pris, och det handlar i stort sett bara om den aktuella förbudshetsen gentemot Nordiska motståndsrörelsen.

Panelen utgör en tydlig representation av hur SVT förmodligen tycker att Sverige ska se ut i framtiden. Av sju medverkande, inklusive den partiske programledaren Liban Abshir, är det bara tre som har svenskklingande namn. Och flosklerna och okunnigheten haglar. Vid ett tillfälle frågar exempelvis en svart kille vad ”nazister” egentligen säger på en demonstration. Han har själv aldrig bevittnat någon. En av de andra ungdomarna svarar:

— Det har inte fastnat tydliga slagord som jag har hört på svenska demos, men det är den här grundtanken att vita människor är bättre och att homosexuella ska dö.

Vidare berättar en av de svarta tjejerna diffust om det hot som de så kallade nazisterna utgör för henne i vardagen. Hon har dock aldrig stött på någon ännu, men berättar om vänner som blivit trakasserade i tunnelbanan. På vilket sätt det framgick att dessa skulle ha varit just nationalsocialister förtydligas dock inte.

En av de svenska killarna i panelen försvarar ändå yttrandefriheten och anser att de så kallade nazisterna måste få verka under det rådande systemet, eftersom demokratin faktiskt står för att alla öppet ska få uttrycka sina åsikter. Han menar att det enda sättet att möta avvikande åsikter därtill är genom debatt. Inte genom exempelvis förbud eller stenkastning. Detta möts dock av stark kritik. En av de unga tjejerna verkar inte tro på den demokrati hon så frenetiskt försvarar:

— Det är ju också så att när de vistas öppet, helt fritt, och ger uttryck för de åsikterna, så bjuder det också in hur mycket folk som helst att ansluta sig till exempelvis NMR eller andra nazistiska organisationer utan att det ifrågasätts. Och det blir en farlig utveckling, för man har ju sett att efter att nazister har demonstrerat så ansluter sig massor med nytt folk till de här nazistiska organisationerna. Jag tror det är superfarligt att det växer, att det blir mer och mer människor. De vinner mark och normaliserar åsikter som är helt inhumana och fruktansvärda.

Källa:
UR Play


  • Publicerad:
    2018-09-06 18:50