EKONOMI. Efter den senaste tidens turbulens tvingas nu även Swedbanks styrelseordförande Lars Idermark lämna sin roll med omedelbar verkan. Swedbank misstänks för olaglig penningtvätt i stor skala.

Swedbanks f.d. styrelseordförande Lars Idermark.

Efter SVT:s Uppdrag gransknings avslöjande den 26 februari om att Swedbank i Baltikum kan ha använts för omfattande penningtvätt under närmare ett decennium har turbulensen varit stor inom banken. Avslöjandet har väckt starka reaktioner från kunder och affärspartners, bankens aktie har rasat i värde och flera utredningar pågår, bland annat från Ekobrottsmyndigheten och Finanspolisen.

För en dryg vecka sedan fick Swedbanks vd Birgitte Bonnesen sparken efter att ha anklagats för att ha ljugit och undanhållit viktiga fakta. Bland annat försäkrade Bonnesen så sent som i höstas att Swedbank inte har några utländska kunder i Baltikum som tvättar pengar genom att bara flytta dem mellan konton via Swedbank, något som nu har avslöjats.

Tidigt under fredagsmorgonen publicerade Swedbank ett pressmeddelande med uppgiften att styrelsens ordförande, Lars Idermark, beslutat sig för att lämna sin roll med omedelbar verkan. I pressmeddelandet lämnar Idermark följande kommentar:

Efter den senaste tidens starka debatt om Swedbank och frågan om bankens hantering av misstänkt penningtvätt i Baltikum har jag funnit att den massmediala uppmärksamheten som detta skapat inte är förenlig med mitt vd-uppdrag i skogskoncernen Södra. Därför har jag kommit fram till att det bästa beslutet är att jag lämnar uppdraget som ordförande i Swedbank med omedelbar verkan.

Idermark medger inte i pressmeddelandet att han själv skulle ha begått några fel som ytterst ansvarig för storbankens verksamhet. Istället vill han lägga skulden på medierna för att skandalen i banken fått sådana proportioner:

Det har varit svårt i ett massmedialt uppskruvat läge att få gehör för proportioner, sakfrågor och att kunna bemöta direkta felaktigheter. Till detta kommer också värnandet om banksekretess och de lagar och regler som en bank har att följa på de marknader där den verkar. Detta gör kommunikationsaspekten extra utmanande.

Swedbanks före detta styrelseordförande anser alltså att det är kommunikationsaspekten som är ”utmanande”, inte att man har satt miljontals kunders ekonomiska medel i fara genom att ljuga och se genom fingrarna med olaglig penningtvätt. Istället för öppenhet och botgöring framhåller Idermark ”värnandet om banksekretessen”.

Trots att ett stålbad av granskningar nu väntar Swedbank, såväl från svenska som utländska myndigheter och affärspartners, tror Idermark att bankens framtid är ljus:

Det kommer att ta lite tid att återskapa förtroendet. Men Swedbanks position som en av Europas mest lönsamma och framgångsrika banker kommer att kunna behållas.

Konsekvenserna är ännu oöverblickbara. Om Finansinspektionen kommer fram till att allvarliga överträdelser har skett handlar det om sanktioner med mångmiljardbelopp. Även utländska myndigheter kan bestraffa banker och särskilt amerikanska sanktioner kan bli kostsamma. Swedbank riskerar också att förlora kunder som är missnöjda med bankens agerande.

Källa:
Ordföranden Lars Idermark har beslutat sig för att lämna Swedbank


  • Publicerad:
    2019-04-05 09:35