MEDDELANDE. Swedbank motarbetar grundlagsskyddad journalistisk verksamhet. Drabbar Nordfronts stödprenumerationer.

Swedbank

I dagarna stängde Swedbank ner det Nordfront-konto som används till stödprenumerationerna. I nuläget fungerar inte kontot och ej heller Swish.

Swedbank skickade för några veckor sedan ut ett brev om att Nordfront bryter mot Swedbanks så kallade etiska regler och att banken därför hade för avsikt att stänga ner kontot. I Swedbanks uppsägningsbeslut från 2015-09-03 heter det att ”en avgörande faktor för uppsägningsbeslutet varit att kontohavaren inte uppfyller bankens etiska värderingar”.

Nordfront har inte fått någon vidare information om vilka etiska värderingar som motiverar bankens beslut att stänga ner ett konto som tillhör en grundlagsskyddad tidning, eller på vilket sätt Nordfront brutit mot några bestämmelser.

Ej heller har Nordfront kunnat nå någon ansvarig för beslutet för att kunna besvara anklagelserna om de påstådda regelbrotten. Beslutet har fattats av en grupp inom banken som kallas för Enheten för kontokontroll som inte går att få tag i. Enligt källor till Nordfront består denna obskyra grupp av fem personer. Gruppen ska enligt uppgift inte ingå i bankens hierarki utan lyda direkt under VD:n Michael Wolf.

Nordfront har överklagat Swedbanks beslut och varit i kontakt med Finansinspektionen som utreder ärendet för att se om banken med sitt förfarande bryter mot svensk lag. Det är en självklarhet att bankerna, genom sitt samhällsansvar, inte har någon rätt att lägga sig i, hindra eller sabotera journalistisk verksamhet som har stöd i grundlagen. Om Finansinspektionen godkänner Swedbanks agerande kan vi anses ha nått ett läge där banker har rätt att styra över svensk inrikespolitik genom att neka lån till aktörer som inte går deras ärenden på ett politiskt plan. I förlängningen skulle Swedbanks så kallade etiska värderingar även kunna drabba privatpersoner.

För stödprenumerationer gäller nu följande:

  • Nordfronts nuvarande konto för stödprenumerationer, liksom Swish, fungerar inte i nuläget.
  • Vi har för avsikt att återfå tillgång till kontot alternativt skaffa ett nytt inom loppet av en månad.
  • Under tiden som vi söker efter ett nytt konto tar stödprenumerationerna en månads paus. Även fast vi inte får in pengar denna månad så räknar vi det som en betalning för alla. Stödprenumeranter kommer inte falla ur prenumerationssystemet, prenumerationsnålen påverkas inte och utlottningen kommer att äga rum som vanligt.
  • Tills det att ett nytt konto är öppnat kommer vi att använda oss av ett temporärt konto avsedd för att ge donationer. Pengar som doneras till det kontot kommer finansiera verksamhet som ska se till att privata banker i framtiden förstatligas och förlorar all möjlighet att påverka politisk verksamhet i Sverige.

Kontonumret som Nordfronts läsare kan donera till:
8240-4, 3172586-4


  • Publicerad:
    2015-09-24 21:20