Nordiska motståndsrörelsens podcast Ledarperspektiv nu ute med sitt trettiofemte avsnitt.