Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Rötter del 9 – Västerut

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den sista artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 8 – Österut

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den åttonde artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 7 – Söderut

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den sjunde artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 6 – Yamnaya

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den sjätte artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, Europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 5 – Patriarkala strukturer

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den femte artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, Europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 4 – Lingvistikens frukter

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den fjärde artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 3 – Evig ära

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den tredje artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 2 – Europeisk förhistoria

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den andra artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, Europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

Rötter del 1 – Genetiskt släktskap

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den första artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.