Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Extra stort ras för barnafödandet i Stockholm

Förstabarnsfruktsamheten  har störtdykt ”Pandemi, bostadsmarknad och ovisshet” anses förklara.

SCB: Barnafödandet störtdyker i landet

10 procent färre barn i april jämfört med förra året Matematiker: ”Är rädd att det ska bli värre”.

Svenska myndigheter har tappat kontrollen på befolkningsantalet i landet

INRIKES. De svenska myndigheterna erkänner nu att de tappat kontrollen över hur många som uppehåller sig i landet.

Ny rapport från SCB visar hur långt folkutbytet har kommit

FOLKUTBYTET. I SCB:s senaste integrationsrapport framgår det att antalet utrikes födda sett till befolkningsmängden har ökat med 13 procent mellan åren 1960-2015. Förra året var 17 procent av Sveriges befolkning utrikes födda vilket motsvarar nästan 1,7 miljoner invånare. Nästan en tredjedel av svenskarna har bytts ut mot ickesvenskar under tre decennier.