INRIKES. Under de senaste åren har stora mängder mineralgödsel stulits från gårdar runt om i Sverige. Nu varnar en forskare för att gödslet kan komma att användas för att begå terrorbrott.

Enligt en granskning som gjordes nyligen har runt 19,5 ton mineralgödsel med hög halt av ämnet ammoniumnitrat stulits från svenska gårdar. Den senaste stölden begicks utanför Växjö i maj förra året och Säkerhetspolisen valde då att kontakta den drabbade lantbrukaren.

Genom att blanda ammoniumnitrat med exempelvis dieselolja i rätt proportioner får man något som kan liknas vid det industriella sprängmedlet ANFO. Sprängmedlet är vanligt inom gruvindustrin och är ett billigt sprängmedel med extremt låg stötkänslighet.

Nu slår en ”terrorexpert” i Storbritannien larm och menar att stölderna är väldigt oroväckande.

— Det här är helt klart ett problem. Jag har själv funderat mycket på hur lätt det är att få tag på stora mängder av det här. Det tycks inte vara några större problem att få tag på det, antingen om man är jordbrukare eller om man stjäl materialet. Det ni har upptäckt är jäkligt oroväckande, säger Hans Brun som är forskare inom kontraterrorism på Kings College i London.

Källa:
Terrorexpert: ”Stöld av mineralgödsel oroande”


  • Publicerad:
    2015-06-15 17:00