SVERIGE. Snart kommer det bli förbjudet att idka tidelag, det vill säga ha sex med djur, i Sverige. Idag är djursex fullt tillåtet.

Även om djursex är tillåtet är det redan idag förbjudet att utsätta djur för lidande. Den nuvarande lagstiftningen räcker dock inte till för att ge djuren ett fullgott skydd mot övergrepp, det kan nämligen vara svårt att bevisa huruvida ett djur lidit eller ej.

Tidelag var fram till år 1944 förbjudet i Sverige. Samtidigt som homosexualiteten legaliserades blev även djursex tillåtet.

Straffet för att praktisera tidelag föreslås bli böter eller fängelse i upp till två år.

Källa:
Tidelag förbjuds i Sverige


  • Publicerad:
    2013-06-15 23:55