LIBERALISM Kanadas premiärminister hävdar att de eskalerande offentliga protesterna mot grooming, som pågår runtomkring i hans land, utgör ”manifestationer av hat” mot homosexuella och transpersoner.

Låt mig göra en sak mycket tydlig: Transfobi, homofobi och bifobi har ingen plats i det här landet”, skrev Kanadas premiärminister Justin Trudeau under onsdagen på X, tidigare känt som Twitter. Han fortsatte:

Vi fördömer starkt detta hat och dess yttringar, och vi står enade till stöd för HBTQI+ kanadensare över hela landet – ni duger som ni är och ni är uppskattade!

Trudeau reagerade på de storskaliga anti-groomingprotester som sveper över Kanada, där demonstranter talar ut mot den transpropaganda och genusideologi, som lärs ut till deras barn i skolan.

En pappa som deltog i en sådan protest på onsdagen sade:

— Det här är det här vi kämpar för.

Han hänvisade uppenbarligen till sitt nyfödda barn och tillade:

— Vi är inte här för hat. Jag vet inte varför det pratas mycket om hat. Vi respekterar alla; men våra barn, det finns en linje som dras vid våra barn.

Han fortsatte:

— Jag tycker att ideologier är något som borde läras ut hemma enligt föräldrarnas önskemål. Det sätt på vilket sådan undervisning bedrivs idag är förkastligt. Det är inte precis som att vi hade en rundabordsdiskussion där de sa: ”Hej, vad vill vi ha i vårt utbildningssystem?” Nej, detta har infiltrerats utan någons medgivande. Och nu, för våra egna barns skull, vill vi säga ifrån.

— Vi skapar hat? Skapar vi splittring? Jag tror inte det. Se sig om … vi har en sak gemensamt, och det är våra barn … Ingen kommer någonsin att backa från sina barn.”

Andra på sociala medier har också påpekat hur sinsemellan olika anti-groomingdemonstranter är:

Vilket otroligt tvärsnitt av vår trestads-gemenskap”, skrev en och tillade:

Barn till seniorer, muslimer, kristna och ateister, rika och fattiga. Alla är ute efter att skydda barn från skadliga ideologier.

Spridningen av transpropaganda och genusideologi i skolor har blivit ett stort problem på akademiska institutioner i USA och Kanada.

När akademin, tv-program, media och vänsteraktivister fortsätter att hajpa transsexualitet och förleda barn till att betvivla sitt biologiska kön, identifierar sig allt fler unga människor sig som ”icke-binära”.

Forskning publicerad av Trevor Project 2021 slutleder att mer än var fjärde, 26 procent, av av samtliga ”hbtq-ungdomar” i USA uppger att de identifierar sig som icke-binära. Samtidigt ger en färsk studie vid handen att så kallad social smitta spelar en viktig roll för många tonåringars och unga vuxnas tendens att identifiera sig som ”transpersoner”.