9/11. Trump lovade offentliggöra hemliga dokument om 9/11. Civilrättsmål mot Saudiarabien inleddes 2017 men dokumenten förblir hemliga.

Vid 2019 års minneshögtid för terrorattacken 9/11 2001 upprepade Trump sitt påstående att han var på plats och hjälpte till, något som starkt har ifrågasatts. Skärmbild: Youtube.

Under sin valkampanj till presidentposten år 2016 lovade Donald Trump att han skulle ”gå till botten” med de oklara omständigheterna kring 9/11-attackerna år 2001, då tre av byggnaderna på World Trade Center-området i New York störtade samman.

Trump sade då att ”offrens familjer har rätt att få veta allt”.

Men nu vägrar Trumps regering att släppa dokument relaterade till attackerna, som annars skulle kunna ha använts av jurister i ett pågående civilmål mot Saudiarabien, eftersom flertalet av de personer som utpekats som terrorister vid 9/11 kom från Saudiarabien.

Nuvarande justitieminister William Barr hävdar nu – vilket inte tidigare har sagts – att dokumenten kommer att fortsätta att vara statshemligheter. Dessa måste förbli inlåsta för att ”skydda nationella säkerhetsintressen” och USA:s regering, menar Barr.

Barr och regeringens homosexuelle underrättelsechef Richard Grenell – som tillsattes för ett drygt år sedan – anser att dokument som skulle relatera till och avslöja Saudiarabiens inblandning i attackerna skulle kunna orsaka ”extremt stor skada” för USA:s säkerhet.

Grenell har skrivit att dokumenten innehåller ”mycket känslig och hemlig information som rör den nationella säkerheten beträffande information om utländska regeringar, underrättelseverksamhet, källor och metoder, och information rörande relationerna med andra länder och USA:s verksamhet i andra länder, inklusive hemliga källor”, där allt ”måste skyddas eftersom det kan förväntas orsaka allvarlig skada” för USA om dessa avslöjas.

Det är hemligt varför det är hemligt att dokumenten är hemliga
Justitieministern sade också att till och med öppna, offentliga samtal som hållits beträffande rättfärdigandet av dokumentens hemlighållande, också måste hållas hemliga. Barr hävdar att en diskussion om dessa saker ”skulle avslöja information som kan orsaka precis den skada som vi avser att förhindra”.

— Det är alltså inte bara så att hemligheterna i sig är hemliga, utan anledningarna till varför de är hemliga är också hemliga. Anledningarna till att anledningarna är hemliga, är också hemliga, säger den antisionistiske Dr. Kevin Barrett, som även undrar hur en diskussion om Saudiarabiens inblandning i attackerna kan utgöra ett nationellt hot mot USA:s säkerhet.

Käranden i civilrättsmålet började förbereda stämningen mot Saudiarabien 2017, efter det att Trump avgivit löfte om att dokumenten skulle offentliggöras. Målet var att fastställa relationerna mellan de 19 angivna kaparna av flygplanen som användes i terrorattacken, varav 15 av de som pekats ut kom från Saudiarabien.

Civilrättsmålet syftar också till att undersöka saudiska politikers kopplingar till den islamistiska terrororganisationen al Qaida.


  • Publicerad:
    2020-04-26 16:00