JUDISKT LIDANDE. Anti-judisk graffiti målades på judiska objekt under högtiden chanukka.

På väggen till Södra Hampsteads synagoga står 9.11, vilket antas betyda att judar var skyldiga till attacken på World Trade Center år 2001 då tre höghus störtade samman. Foto: Oliver Cooper/Twitter.

Medan Londons judar firade chanukka, klottrade någon eller några personer ner omgivningarna i Hampstead och Belsize Park med anti-judiska slagord som ”Judar gjorde 9/11”. Klottret målades på judiskt ägda förrättningar och på en synagoga.

Oliver Cooper, som företräder Torypartiet i Hampstead, har gått runt i områdena för att dokumentera det antisemitiska klottret, som är uttryck för vad han kallar ”världens äldsta hat”, men ändå tills helt nyligen ”otänkbart” i London.

Äcklad av den antisemitiska graffitin på väggar över hela Hampstead och Belsize Park denna morgon. Alla anständiga människor i hela Storbritannien står upp för vår judiska församling – och vi måste riva upp himmel och jord för att utrota detta rasistiska hat som var helt otänkbart för bara några år sedan.

 

Oliver Cooper uppmanar alla som upptäcker antisemitism att genast rapportera detta till polismyndigheten och till den judiska polisen CST (Community Security Trust), då både Londonpolisen och CST ser mycket allvarligt på sådan kriminalitet och samverkar för att stoppa den.

Polisen har på grund av klottret inlett en förundersökning om hatbrott riktat mot judar och försöker nu hitta de skyldiga, skriver RT.

Metropolitan Police och den judiska polisen (CST) arbetar sida vid sida. Foto: CST.

Chanukka – ett firande av judisk makt
Chanukka är en form av syntetisk judisk ”jul” som sedan 1900-talet firas under åtta dagar för att överträffa icke-judarnas högtid. Chanukkah sägs fira att judarna krossade de seleukidiska grekerna ”förföljelser” av dem. Men konflikten började som en maktkamp mellan mäktiga judiska klaner, i synnerhet om det seleukidiska höga prästerskap, som även var en maktinstitution.

En av de judiska klanerna gav sig på seleukiderna, en annan klan lierade sig med seleukidernas konkurrenter ptoloméerna. Senare kom de judiska mackabéerna att bilda en allians med romarna mot seleukiderna. Den främmande interventionen i denna allians underblåstes av judarna själva.

Som vanligt hävdar många judar att seleukiderna hatade judarna utan någon som helst anledning. Men före konflikten var seleukiderna toleranta mot judarna och behandlade dem väl. Judarnas revolt mot sitt värdfolk kom när seleukiderna förberedde krig mot Egypten. Revolten innebar ett fegt knivhugg i ryggen på värdfolket. Den judiske historikern Viktor Tcherikover har skrivit: ”Revolten startade inte som ett svar på förföljelsen [mot judar], förföljelsen kom som ett svar på revolten.”

Klottersanerare skickades snabbt ut för att ta bort den anti-judiska graffitin. Foto: Oliver Cooper/Twitter.

Källa:
‘Jews did 9/11’: Anti-Semitic graffiti appears on shops & synagogue in London during Hanukkah


  • Publicerad:
    2019-12-30 19:00