JUDISK MAKT. Den nya JUST-lagen (Lagen om Rättvisa för Idag Okompenserade Överlevare) godkändes nyligen av senaten och representanthuset. Nu har Trump skrivit under lagen som ska öka ”kompensationen” till judar. Samtidigt hyllas Trump med ett israeliskt jubileumsmynt.

Gideon Taylor pressar Europa på pengar, nu med Trumps juridiska stöd. Samtidigt hedras Trump med ett israeliskt jubileumsmynt.

Den nya lagen som USA:s president Donald Trump nu har stadfäst gör utkrävningsanspråk på europeiska länder för allt lidande som judarna säger sig ha blivit utsatta för. Det handlar om att dessa länder har varit alldeles för långsamma att ”återlämna stulna tillgångar” från ”förintelseoffren” som länderna anses ha stulit från judarna före och under andra världskriget. Lagen kallas JUST (Lagen om rättvisa för idag okompenserade överlevare)

LÄS MER: ”Förintelsen” är en bluff!

Lagen ger det amerikanska utrikesdepartementet befogenheter att granska kompensationsprocessen som 47 länder år 2009 förband sig att följa för att återgälda eller kompensera ”förintelse-relaterade konfiskeringar genomförda under förintelseeran mellan 1933 och 1945”, det vill säga från och med det år den internationella judiska församlingen förklarade krig mot Tyskland i alla judars namn, tills dess att judarna med hjälp av köpta och tvingade allierade besegrade Tyskland i den moderna historiens mest förödande krig.

Judarna förföljer oförtröttligt sina fiender

Alla dessa 47 länder har skrivit under ”Tezerindeklarationen om förintelseerans tillgångar och relaterade frågor”. Denna deklaration från 2009 är ett dokument som tvingar stater att innan den sista generationen av förintelseöverlevare dör, betala kompensation för förintelsen som påstås ha pågått i ett europeiskt land. JUST-lagen som Trump nu har givit laga kraft är ett sätt att sätta press på de europeiska länder som är ålagda att fullfölja sina plikter att kompensera judarna för allt lidande.

Lagförslagets ursprunglige upphovsman är den demokratiske senatorn och juden Tammy Baldwin som tillsammans med en partiöverskridande grupp utformade det slutgiltiga lagförslaget.

— Detta är ett kraftfullt uttryck för Amerikas oförtröttliga engagemang att stödja förintelseöverlevarna i deras sökande efter rättvisa, säger juden Gideon Taylor som är operativ chef för World Jewish Restitution Organisation (WJRO) i Israel, en av de mer välkända lobbyorganisationerna i denna branschnisch.

Organisationen har förmodligen inofficiellt varit direkt delaktig även i utformandet av lagförslaget som låg till grund för JUST. WJRO är ännu en av alla otaliga organisationer för judisk makt vars verksamhet tangerar utpressningsmetoder för att kamma in tillgångar från andra länder.

Judarna har ”kompenserats” i snart 70 år

En annan viktig organisation som pressar pengar för ”okompenserade förintelseoffer” är Claims Conference: The Conference on Jewish Material Claims Against Germany. (Konferensen för judiska materiella anspråk gentemot Tyskland). Konferenserna har olika avdelningar för krav riktade mot specifika länder, men Tysklandsavdelningen är störst och viktigast. 2012 hade dittills 89 miljarder dollar pressats ut enbart från Tyskland med ”förintelsen” som ursäkt. Få tyskar vet att det anordnas konferenser där judar träffas för att bestämma hur mycket Tyskland ska betala i skadestånd. 2012 hölls den 60:e årliga konferensen anordnad av organisationen. Den judiska tidningen New York Times rapporterade då om konferensen.

Det året var juden Julius Berman ordförande för Claims Conference. Till New York Times sade han att trots allt som har åstadkommits finns det fortfarande så många som 50 000 offer som aldrig har erhållit kompensation i någon form. Berman talade också om alla den tusentals judar vilka som folkgrupp märktes för livet av att ha förlorat sina föräldrar och sin barndom till nazisterna. Dessa människor förtjänar fortfarande upprättelse.

— Det har aldrig handlat om pengarna. Det har alltid handlat om upprättelse, sade Berman beträffande kompensationsprogrammet.

När New York Times bad juden Werner Gatzer, som då var konferensens ansvarige förhandlare gentemot Tyskland, kommentera alla de miljoner dollar som Tyskland numera spenderar för att hjälpa svagare ekonomier i Eurozonen, och att det fanns åsikter om att 60 års utbetalningar till överlevare borde räcka, skakade Gatzer på huvudet.

— Vi kommer att ha gjort tillräckligt när det inte längre finns några överlevare. Så länge de lever kommer vi att ta vårt ansvar, sade Gatzer till New York Times vid 2012 års konferens.

Utpressning utan slut i sikte

Med tanke på att det allt oftare ställs krav på att andra, tredje och fjärde generationens förintelseöverlevare också ska kompenseras för deras föräldragenerationers lidande, kan utpressningen mot europeiska länder i stort sett pågå hur länge som helst. Detta gäller i synnerhet om de nya vetenskapsrönen att ”förintelsetraumat” nedärvs genetiskt, kan ”bevisas” vetenskapligt.

Hypotesen innebär att förintelsen lever vidare i framtida generationers judar. Nu levande och framtida judar som inte levde när ”förintelsen” ska ha pågått, och inte heller har haft föräldrar eller har träffat morföräldrar och mormorsföräldrar som har suttit i koncentrationsläger eller på annat sätt påverkats av ”förintelsen” på ett negativt sätt, kan med sådana vetenskapliga rön eller slutsatser hävdas lida för att deras förfäder upplevde ”förintelsen” på grund av att förintelsetraumat har präglats i deras gener. Det enda rimliga blir då att WJRO och andra ska fortsätta få kompensation för judars räkning så länge det finns vita européer i livet. För precis som judarnas trauma från den påhittade ”förintelsen” nedärvs genetiskt, har den vita europén en moralisk arvsynd som förvärvas från de vita föräldrarna vid varje vitt barns födsel.

— Vi tackar president Trump för att stödja lagförslaget, liksom USA:s kongress som enhälligt godkände förslaget, säger Gideon Taylor till Jersusalem Post, beträffande JUST-lagen.

Israel slår mynt av Trump

Det är naturligtvis inte bara konferenserna och judarna i lobbyorganisationer och i senat och representanthus som tackar Trump. Israel tackar också Trump genom att nu ge ut ett samlarmynt för att fira att terrorstaten Israel nu har hunnit fylla 70 år. Myntet kallas 70 års försoningsmynt, eller på engelska 70 Year Redemption Coin vilket är ett bättre namn, då ordet redemption även används om ekonomiska transaktioner i olika former av inlösning. Hela staten Israels bildande var en form av inlösen då judarna tog Palestina från palestinierna som betalning. De hade satsat enorma ekonomiska resurser på att använda västmakternas militärer för att krossa Tyskland med hjälp av 1900-talets båda världskrig.

Myntet är ett emblem som visar det internationella arbetet att bygga det Tredje templet och utformarna av myntet säger att de ser det Tredje templet som det enda hoppet att avvärja den multinationella krigiska konflikt som pågår längs Israels norra gräns.

Det Tredje templet anspelar på judisk religiös tro: Det första var ”Salomons tempel”, det andra det återuppbyggda Andra templet. Att bygga det Tredje templet är mycket viktigt inom judisk eskatologi. Det handlar om tidens slut och relaterade idéer, som att diasporan av judar ska samlas in till landet Israel. Förmodligen är siktet inställt på det kommande Storisrael som ska ge judarna gott om Lebensraum, ha gott om plats och en militärstrategisk geografisk position. Eskatologin handlar också om judarnas kommande ”messias”.

På myntet är Trumps profil präglat tillsammans med en annan icke-judisk ledare, antikens persiska kung Kyros.

— Templet, som ett hus för bön för alla nationer, är en källa till sann fred, säger Rabbi Hillel Weiss. Det är en referens till den persiska kungen Kyros som hjälpte judarna att bygga det Andra templet, men också en öppen inbjudan till dagen Iran att acceptera sin roll i byggandet av det Tredje templet, säger Rabbi Weiss.

Magiska Shekels

Myntet ska göras i det kabbalistiskt viktiga antalet 1 000 enheter, och kommer att framställas i två varianter, varav det ena är en lyxvariant pläterat med guld. Myntet går inte att använda som betalningsmedel. Dess syfte är snarare magiskt, som ett sätt att besvärja världen att formas efter judarnas vilja; uppfylla Moses böner om det judiska folket och deras triumfatoriska tusenfaldiga tillväxt och ökade makt. Att Trumps profil finns på myntet är ett tack för att han aviserat flytten av USA:s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem, men myntet offentliggjordes först efter att han hade anfallit Syrien, skickade trupper till Jemen och verbalt och juridiskt hotat Iran, samtidigt som han utan kritik låter Israel göra vad de vill mot Palestina, och hjälper dem med det.

— Beträffande myntet uttrycker vi tacksamhet för president Trumps djärva beslut att flytta Amerikanska ambassaden till Jerusalem och därmed erkänna Kung Davids huvudstad och platsen för Solomons tempel som Israels sanna huvudstad, säger Mordechai Persoff som är ledare för en religiös välgörenhetsorganisation.

Persoff säger att Trump är en viktig icke-judisk ledare som har spelat en viktig roll i att återföra judar till Jerusalem.

— Förhoppningsvis kommer Trump att fortsätta på den inslagna vägen och liksom kung Kyros spela en central roll i byggandet av templet, säger Persoff.

Källor:
Trump signs act strengthening Holocaust restitution efforts
For 60th Year, Germany Honors Duty to Pay Holocaust Victims
Claims Conference: The Conference on Jewish Material Claims Against Germany
New special edition Temple coin minted for Israel’s 70th anniversary — the end of the exile


  • Publicerad:
    2018-05-17 15:20