USA. Donald Trump föreslår ett stopp vad gäller utdelning av medborgarskap till barn till invandrare.

USA:s president Donald Trump är för tillfället hårt ansatt av övervägande judiska massmedier. Bland annat för hans motstånd mot den mångtusenhövdade latinamerikanska migrantkaravan som hotar invadera USA:s södra gräns. Han har även hamnat i vänsterliberalers skottglugg för dödsskjutningen av en synagoga i Pittsburgh, som utfördes av en motståndare till Trumps förda politik.

Som så många gånger förr väljer dock presidenten att inte kuva sig utan i stället gå till attack. Den här gången planerar han att sluta ge barn till illegala invandrare amerikanska medborgarskap per automatik. Att ge barn som fötts i landet medborgarskap utgör det fjortonde tillägget till den amerikanska konstitutionen och tillkom 1868 i syfte att ge före detta slavar och deras avkommor mänskliga rättigheter.

— Vi är det enda land i världen där en person som kommer hit och får barn […] i praktiken [gör barnet] till medborgare i landet i 85 år med alla tillkommande fördelar, det är löjligt […]. Och det måste få ett slut, sa Trump i en intervju med Axios.

Trump säger också att det inte behövs ett tillägg till konstitutionen för att ändra på lagstiftningen utan att det räcker med en så kallad exekutiv order signerad av honom själv samt att denna är på väg. En domstol kan dock upphäva en exekutiv order, vilket till exempel skedde med det inreseförbud som syftade till att stoppa invandring från flertalet muslimska länder. Men eftersom Högsta domstolen nu har skiftat till en mer Trumpvänlig majoritet kan det hända att de följer presidentens linje.

Tilltaget har hursomhelst inte fallit väl ut hos hans politiska motståndare:

Källa:
Trump to remove birthright citizenship for children of noncitizens, prompts Constitutional uproar


  • Publicerad:
    2018-10-30 19:00