USA. Det tillfälliga flyktingstopp från elva ”högriskländer” som president Donald Trump fick igenom 2017 har hu hävts, men alla som söker sig till landet måste vara beredda på ännu hårdare kontroller.

USA har nu hävt det tillfälliga flyktingstopp från elva ”högriskländer” som infördes förra året, men för ”flyktingar” som vill ta sig till USA är mycket hårda säkerhetskontroller att vänta.

— Det är oerhört viktigt att vi vet vilka det är som kommer in i USA, säger USA:s minister för inre säkerhet, Kirstjen Nielsen.

Något officiellt uttalande om vilka länder det rör sig om verkar inte finnas, men enligt regimvänlig media i väst och olika massinvandringsvurmande grupper är de elva ”högriskländerna” följande: Iran, Irak, Syrien, Jemen, Nordkorea, Egypten, Libyen, Mali, Sudan, Sydsudan och Somalia.

— Dessa nya säkerhetsrutiner kommer att göra det svårare för personer med fel uppsåt att utnyttja vårt flyktingprogram och dessa[säkerhetsrutiner] kommer att säkerställa att vi har ett mer riskbaserat förhållningssätt för att skydda vårt land, säger Nielsen.

Det var i oktober som USA:s president Donald Trump hävde delar av det tillfälliga flyktingstopp han införde sommaren 2017. Flyktingstoppet var en del i hans omtalade inreseförbud från många länder. Det nya dekret han skrev under i oktober gällde inte flyktingar från de elva ”högriskländerna”. För dessa ville Trump och hans regering avvakta och nu har det stoppet alltså hävts.

Varför Trump själv har ändrat sig och hävt det, och vilka krafter som står bakom denna helomvändning kan man endast spekulera i.

Källa:
USA: Hårdare koll när flyktingstopp hävs


  • Publicerad:
    2018-01-30 15:30