USA. Donald Trump sviker nu sina väljare och kovänder i frågan om amnesti för illegala invandrare. 

Bild: CC0 Public Domain.

Donald Trump gör tvärt emot vad han lovade i presidentvalskampanjen och har nu beslutat att ge amnesti åt 1,8 miljoner illegala invandrare. Dessa kommer också att ges möjlighet att erhålla amerikanskt medborgarskap. Innan valet lovade han att ta krafttag mot de illegala invällarna. Förslaget medför att Trump öppnar för att tre gånger fler illegala invandrare ska få stanna i USA, jämfört med vad förre presidenten Barack Obama beslutade genom sitt amnestiprogram DACA.

Det nya beslutet innebär att många av Trumps väljare anser att han bryter ännu ett av de viktiga löften som ledde till att en stor del av USA:s europeisk-amerikanska befolkning valde honom. Numerärt sett är de europeiska amerikanerna numera endast i knapp majoritet i federationen, och inom en snar framtid kommer de vita i USA att vara i minoritet.

Med Trump vid rodret, har linjen varit att satsa på gränssäkerhet, inklusive uppförandet av en stor mur mot de oönskade invällarna från Mexiko. Republikanerna har under senare tid helt velat stoppa möjligheten för illegala invällare att alls kunna få medborgarskap. Men Trump gör nu helt tvärtom i frågan som kommer att leda till ökad amnesti och främlingsnärvaro i USA, eftersom Demokraterna i kongressen kommer att rösta för denna invandringsliberala politik.

Enligt Vita husets presstalesman är Trumps nya beslut en kompromiss med kongressen för att åtminstone kunna driva igenom policyn att illegala invällare som grips vid gränsen inte ska släppas fria så att de kan göra återkommande försök att olagligt ta sig in i landet, tills de lyckas och sedan tillåts att stanna. Trumps policyförslag innebär också att familjer och barn, vilka snabbt växer upp och blir ett socioekonomiskt problem för USA, ska kunna utvisas. Anhöriginvandringen avses med den nya policyn begränsas till enbart hustrur och underåriga barn.

Vita huset meddelar också att Trump har tiotals fler förändringar på gång för att stärka och upprätthålla den sociala ordningen i USA, men att dessa kommer att presenteras senare. Bland annat gäller det samordning av personuppgifter hos främlingar som uppehåller sig i USA. Det omtalade internetbaserade kontrollsystemet E-Verify anses av judiska och liberaldemokratiska lobbyister innebära inskränkningar i den personliga friheten och integriteten. Trump vill dock se ett ökat användande av E-Verify som idag är knutet till drygt 700.000 individer inom USA:s gränser.

Det amerikanska styrelseskicket är uppbyggt så att makten formellt är delad i tre enheter: Presidenten, kongressen, som i sin tur är uppdelad i senaten och representanthuset, samt Högsta domstolen. Skicket är ordnat så för att förhindra att en tyrannisk president ska kunna styra allt själv. Under århundradenas lopp kan presidentens makt sägas ha minskat i förhållande till de andra instanserna, som är kraftigt utsatta för lobbyverksamhet, kotterier och konspiratorisk politisk påverkan. Därför är det alltid svårt för en president att genomdriva sina politiska intentioner. När presidenten lyckas, brukar det i massmedier kallas för ”en seger för presidenten”.

Källor:
Trump offers to triple Obama’s amnesty number in exchange for tougher security laws
Förräderiet: Här ger Trump medborgarskap till 1,8 miljoner illegala invandrare


  • Publicerad:
    2018-01-27 11:00