USA. Guatanamofängelset hålls öppet, aktieägare är storvinnare efter avregleringar och bolagsskattesänkningar i ”Amerikanarnas bästa tid någonsin”. Bland annat dessa saker talade Donald Trump om i sitt årliga tal till nationen.

I det lagstadgade årliga talet om tillståndet i nationen (State of the Union address) sade USA:s president Donald Trump den 30 januari, amerikansk tid, att han söker samstämmighet mellan alla amerikaner och mellan republikaner och demokrater.

Han talade om att arbetslösheten i landet är nu den lägsta på 45 år, obeaktat att beräkningsmodellerna av arbetslöshet ibland ändras. Framför allt gjorde han en poäng av att ”afroamerikanernas” arbetslöshet är lägre än någonsin i Amerikas historia, så länge mätningar av sysselsättningen har genomförts.

Trump berättade i talet att aktiemarknaden har slagit rekord med vinster på åtta biljoner dollar bara under detta år, vilket bör väcka funderingar om hur dessa enorma vinster genereras. Presidenten sade att det har gjorts fler avregleringar under året än någonsin i Amerikas historia, att ”Nu är den nya amerikanska tiden”, och att det ”aldrig har funnits en bättre tid att leva ut den amerikanska drömmen”.

Han också gav en känga åt miljörörelsen genom att säga att USA nu har slutat ”krigföringen” mot amerikansk energiproduktion och mot den vackra, rena energitillgången kol. Detta har lett till att USA nu har en större energiexport.

Enligt Trump är det hans administration som stoppat de ”orättfärdiga handelsavtalen som under senare årtionden skadat federationen”.

Det sker en större näringsproduktion i USA än tidigare vilket också ska vara orsaken till den ökade sysselsättningen, liksom de kraftigt sänkta bolagsskatterna, som tidigare var mycket höga, även jämfört med europeiska mått.

Han talade även om att kärnvapenarsenalen ska moderniseras och utökas, för att avskräcka attacker från fientliga antagonister, med en otydlig pik mot Nordkorea, Iran och terroristgrupper. I samband med det sade han även att Amerika dumdristigt har frigivit hundratals terrorister som sedan åter måste mötas på ”slagfältet”. Därför ska Guantanamo Bay-fängelset fortsätta att användas.

Talet bedöms av kanske fler kommentatorer än väntat vara en propagandaseger för Trump. Inför bevakningen av talet valde dock till exempel den Trumpfientliga tv-kanalen CNN att skriva om alla problem han mött under sitt första år som president. Den texten ändrades efter att talet hade hållits, troligen för att bättre passa ”andan” i det mer allmänt positiva mottagandet av Trumps tal.

Källor:
2018 State of the Union transcript
President Donald Trump’s State of the Union Address 2018 (Full)


  • Publicerad:
    2018-01-31 15:30