POLITIK Det är återigen dags för politiker att få en löneförhöjning. 2023 motiverades det med allmänna löneökningar och ett osäkert ekonomiskt läge.

I ett pressmeddelande på riksdagens hemsida skriver man idag att alla statsråds arvoden höjs med 3,7 procent. Detta innebär att statsminister Ulf Kristerssons får ett tillägg på 7000 kronor per månad. Den 1 juli kommer således den kortväxte statsministerns lön att landa på 198 000 kronor per månad medan övriga statsråd får 156 000 kronor.

Det är statsrådsarvodesnämnden som fattat beslut om de höjda arvodena. I samband med pressmeddelandet kan man läsa följande:

Statsrådsarvodesnämnden är en särskilt inrättad nämnd som på riksdagens uppdrag bestämmer statsrådens arvoden och avgångsersättningar. 

Under föregående år höjdes också riksdagsledamöternas löner med två procent. Då motiverades ökningen med ”de löneökningar som ägt rum under 2022 och det osäkra ekonomiska läget”