INRIKES Trots att människor blir fattigare och kriminaliteten ökar explosionsartat får riksdagsledamöterna höjd lön. Som motivering bakom beslutet uppger riksdagens arvodesnämnd alllmänna löneökningar under 2022 och det osäkra ekonomiska läget.

Svenskarna har de senaste åren brottats med arbetslöshet och permitteringar som följd av coronarestriktioner, stigande matpriser, höjda räntor, en kraftigt eskalerande brottslighet och en skenande inflation till följd av att regeringen låtit ett aldrig tidigare skådat pengaregn skölja över företagen.

Nu kommer dock de 349 riksdagsledamöterna kommer att belönas med ett arvodeslyft på 1 500 kronor i månaden. Riksdagens arvodesnämnd som sägs ligga bakom beslutet att höja politikernas löner gick idag ut med ett pressmeddelande på sin hemsida om höjningen.

I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat de löneökningar som ägt rum under 2022 och det osäkra ekonomiska läget. 

Löneökningen är två procent och efter höjningen kommer lönen för en riksdagsledamot att ligga på 73 000 kronor i månaden.