DANMARK. Flera nya moskéer byggs i Danmark, finansierade av den turkiska regeringen. Detta sker samtidigt som de redan existerande moskéerna utvidgar sin verksamhet i landet.

Expansionen av moskéer i Danmark fortsätter, meddelar den danska tidningen Kristeligt Dagblad. Just nu byggs det moskéer i Roskilde och Holbæk, medan det i Frederica och Århus öppnades två nya moskéer tidigare i år, finansierade av den turkiska regeringen.

I festivalstaden Roskilde kommer moskéen att ha två minareter och kommer att vara klar inom de närmaste månaderna. Av de 27 redan existerande moskéer på dansk mark planeras det nu att åtta av dem ska expanderas. Under 2016 byggdes det bland annat ett kulturcenter för moskén i Køge.

Moskéerna övervakas av den turkisk-islamska stiftelsen, som återigen förvaltas av den turkiska ambassaden i Köpenhamn samt av Diyanet, som är det turkiska direktoratet för religiösa saker. I skrivande stund har Diyanet 29 imamer placerade på dansk jord.

I maj i år publicerade professor Samim Akgönül en rapport där han analyserar de skriftliga predikningar som Diyanet distribuerar till samtliga turkisk-kontrollerade moskéer i Europa och som alla turkiska imamer använder sig av i sin predikan. I rapporten pekar Akgönül på starka politiska element i predikningarna, som ofta uttrycker starkt stöd för den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdogan. Professor Akgönül påstår att det hela rör sig om en bredare religiös och politisk expansion i Europa och att den fysiska expansionen, genom alltfler nya moskéer, har som mål att främja Diyanets religiösa, politiska och kulturella intressen i europeiska nationer.

President Erdogan har tidigare hotat de europeiska nationerna med ett turkiskt demografiskt övertagande av Europa och han har uppmuntrat det turkiska folket som spridit ut sig över hela kontinenten att se till att få många barn för att därmed vinna terräng i Europa i framtiden.

Precis som Turkiet pysslar också Qatar och Saudiarabien med finansiering och expandering av moskéer över hela Europa. Saudiarabien hade 2015 som mål att bygga 200 moskéer i Tyskland, med önskan om att sprida den sunnimuslimska, mer ultrakonservativa wahhabismen, i Europa.

Källor:
Turkish Government Financing Expansion of Mosques in Denmark
Tyrkia finansierer ekspansjon av moskéer i Danmark


  • Publicerad:
    2017-10-26 08:20