GREKLAND Sedan Högsta Förvaltningsdomstolen avslagit sjukvårdsanställdas överklagan av Hälsoministeriets beslut om vaccintvång för vårdarbetare, ger regeringen nu de ovaccinerade ”den sista chansen”.

Greklands Hälsoministerium har kungjort att man genomdrivit 5 895 suspenderingar av sjukvårdsanställda, vilka antingen inte har fullgjort samtliga stipulerade vaccineringar mot coronaviruset – eller helt avstått från att låta vaccinera sig.

Denna totala siffra för suspenderingar inkluderar såväl de redan processade och de som håller på att utfärdas. Grekiska myndigheter kräver idag att samtliga sjukvårdanställda är vaccinerade – detta trots det stora antalet överklaganden från sjukvårdsanställda som motsätter sig obligatorisk vaccinering.

Nyhetssidan Proto Thema rapporterar att Greklands Högsta Förvaltningsdomstol i samband med att man avslog de sjukvårdsanställdas överklagan deklarerade:

Vaccineringar ordineras med syftet att skydda det allmänna hälsotillståndet från spridandet av coronaviruset till de hospitaliserade, vilka utgör en särdeles utsatt grupp.

På torsdagen tillkännagav den grekiska regeringen sin avsikt att ge sjukvårdsanställda som avstängts från sitt arbete en andra chans att låta vaccinera sig.

Den grekiska hälsoministern Thanos Plevris sade då:

Beslutet om obligatorisk vaccinering av samtliga anställda inom NHS (”Nationella hälsosystemet”) togs för att säkra folkhälsan.

Han tillade:

Då vi inte avser att straffa [folk] kommer vi göra ett tillägg som tillåter de sjukvårdsarbetare som genomgår sin första vaccination de närmaste dagarna att återvända till arbetet.

Samma dag arrangerade hundratals anställda inom vården en fem timmars protestmanifestation i Athen och några andra grekiska städer.

Enligt det största fackförbundet som organiserar sjukvårdsanställda, kan så många som 10 000 anställda komma att suspenderas för att inte ha tagit vaccinet, vilket kan påverka sjukhusens förmåga att ta emot inkommande patienter och erbjuda dem adekvat behandling inom rimlig tid.

Obligatoriska vaccinationer för anställda inom vården har föreslagits – och i flera fall införts – i andra europeiska länder, till exempel i Frankrike, där sjukvårdsarbetare organiserat stora protester mot tvånget.

Förra månaden varnade den brittiska baronessan Fox of Buckley för att ett vaccintvång i Storbritannien går stick i stäv mot lagar om anställningsskydd. Hon sade:

— När det kommer till frågan om anställningsskydd tycks mig idén om att detta ytterligt effektiva vaccin ska tvingas på dig med hot om avsked, dels underminera allt positivt kommunicerande om vaccinet – och dels i grunden sarga själva anställningsskyddet.