UTRIKES. Twitter har nu börjat stämpla RT och Sputnik som statsanknuten media. Statsanknuten media i västvärlden verkar dock inte beröras av den nya etiketten.

Nu har Twitter infört ett nytt etikettsystem som kommer tillämpas på bland annat regeringsföreträdare och statsanknuten media.

Redan har RT och Sputnik stämplats som statsanknuten media, något Twitter dock inte verkar tillämpa på statsfinansierad media i västvärlden, såsom BBC, amerikanska NPR och SVT.

Detta beror enligt Twitter på att de statsanknutna medierna i väst är ”redaktionellt oberoende” från staten, vilket alltså inte gäller deras ryska motsvarigheter. De ryska medierna används istället för att förmedla vinklad rapportering, något de västerländska motsvarigheterna tydligen inte gör.

Enligt information som publicerats av Twitter kommer de konton som stämplats som ”statsanknuten media” i framtiden få sämre exponering på plattformen.


  • Publicerad:
    2020-08-07 23:15