KAPITEL 6. Tron på det egna folket och någon form av högre kraft kan vägleda folket in i framtiden.

Det finns stunder i människolivet, när hela världen hotar att störta samman, all trygghet förbyts till osäkerhet och alla livsgrundval förefaller att sjunka mot botten, till där man bara upplever besvikelser, dysterhet och fullständig övergivenhet. Då är tiden kommen för granskning av tron. All tro för människorna måste ytterst finna sin förankring i en klar och säker världsåskådning. I stunder av hårdaste prövning kan bara en tro, som vilar på en världsåskådnings fasta mark, visa vägen mot framtiden.

Betraktandet av världen och livet ger de tyska människorna förvissningen om att det finns en högre makt, en gudomlig kraft. Gud, den allsmäktige, gudomen, försynen, det gudomliga, det är några namn som världen runt finns för den tyska hållningen gentemot det gudalika väsendet. Det dagliga livet, historien, naturen och det egna blodets stämma ger de tyska människorna villkorslös visshet om den gudomliga viljan. Det är uppfyllandet av allt stort, gott och vackert. Ingen världsfrånvänd lära, ingen oviss förmodan är tron på gud för den tyska människan. I de tydliga livslagarna känner, inser och förstår hon guds lagar.

Tron på gud hjälper människorna gång på gång, tron på att bevara allt det ädla, vackra och storslagna och det räddar henne framförallt från att glida in i lågsint materialism och nihilism. Tron på det gudalika betyder för den tyska människan den villkorslösa bekännelsen till en helig idealism, till en gudalik innebörd för detta liv. Och om en människa någon gång drabbas av allt elände, om de bittraste missöden och de ondaste hemskheter förföljer och omger henne, kommer de en gång upplevda spåren av gud att bibehålla hennes troende.

Den tyska människan vet att den allsmäktige genom blodsbandet förenat henne med den stora naturliga gemenskapen hos hennes folk. Detta tyska folk blev präglat med underbara gåvor i hembygden, i blodet, i karaktären och sinnet. Från fjärran årtusenden har detta folk vandrat in i dagens begripliga historia, och mot fjärran årtusenden pekar idag en ännu ej gripbar framtidsväg. Detta folks uppdrag och varenda en av dess länkar, är att bära med sig guds eviga skapelseverk, att fortsätta lysa in i världen, och föra det vidare mot framtiden. Tron på gud är tron på att inte upplösa folket. Den underbaraste glädje för varje människa är denna tro.

Vad spelar det för roll, om någon gång en enskild människa hamnar i nöd, om hon samtidigt ser sitt folks framtid i strålande lycka! Vad bryr sig den tyske mannen om, ifall hans livsfackla alltför tidigt släcks i hjältedöden, om därigenom hans folks existens för kommande århundraden blir säkrad! Vad plågar smärtorna den tyska modern, som hon drabbas av på grund av sina barn, om hon därigenom bidrar till det eviga livet för sitt folk. Denna tro på folket besjälar allt arbete, helgar varje offer, ger liv åt vardagen och välsignar varje högtidsdag. I de hårdaste tiderna i den tyska historien har denna orubbliga tro på folket åter berett vägen för nya framsteg. I de stora tyska segrarnas finaste stunder måste denna tro skyddas från förflackning och högmod.

Stora män har under historiens gång uppstått ur det tyska folket. Den störste tysken genom alla tider är Adolf Hitler. Den tyska historiens kommande årtusenden kommer att vara ett oförgängligt monument över hans gärningar, hans föredömliga liv, hans lära och hans ledarskap. Hans verk pekar för oss sedan länge förbi det nuvarande tidsbegreppet. Det är ingen gudförklaring när det tyska folket ger sin orubbliga tro till denne man. Det är bara självklart att den av Adolf Hitler skapade ledningen för folket för all framtid kan räkna med det tyska folkets tro.

Många är de fientliga makter som vill förstöra de tyska människornas tro. Det tyska folket har lärt känna denna främmande fiende. Det kommer bara att i framtiden kontra denne motståndares nedbrytande verksamhet med en ännu fastare tro. Ingen mörkermakt kommer någonsin att kunna skaka om det tyska folkets tro. Det tyska folkets heliga tro är garanten för dess eviga liv.


  • Publicerad:
    2020-01-24 12:00