”FÖRINTELSEN” Tyskland har godkänt ytterligare ett skadeståndskrav från en intresseorganisation för så kallade förintelseöverlevare. Det nya skadeståndet uppgår till motsvarande 15 miljarder kronor.

Sedan 1945 har Tyskland betalat ut motsvarande närmare en biljon kronor i omgångar till så kallade förintelseöverlevare. Trots detta fortsätter kraven från judiska lobbygrupper som representerar mottagare av dessa utbetalningar.

Efter nya förhandlingar har Tysklands finansministerium nu godkänt en ny utbetalning på 1,4 miljarder dollar, vilket motsvarar 15 miljarder kronor, till ”överlevare” i hela världen.

AP uppger att 888,9 miljoner dollar ska gå till hemtjänst och stöd för ”sköra och sårbara förintelseöverlevare” medan 175 miljoner dollar utgör ”symboliska utbetalningar” till ”Hardship Fund Supplemental program” som påstås gå till 128 000 ”överlevare” över hela världen – främst sådana som aldrig satt i koncentrationsläger och därmed har svårt att få pengar från andra ”program”. Ursprungligen lanserades programmet som en ”engångsbetalning” kopplad till covid-19, men man har nu lyckats pressa Tyskland på pengar vid tre tillfällen.

I ett pressmeddelande som citeras av AT skriver ”Hardship Fund Supplemental program”:

Genom att utöka betalningarna till dessa överlevare erkänner den tyska regeringen att detta lidande fortfarande är kännbart, både emotionellt och finansiellt.

Man skriver också att även om utbetalningarna till judar som aldrig suttit i koncentrationsläger är ”symboliska” så ger de ”finansiella lättnader för många äldre förintelseöverlevare över hela världen”.

Det är New York-baserade ”Konferensen för judiska materiella anspråk på Tyskland” som förhandlat fram summan. Till AP säger lobbygruppens vice ordförande Greg Schneider:

— Varje år blir dessa förhandlingar mer och mer kritiska eftersom den sista generationens förintelseöverlevare åldrar och deras behov ökar.