KULTURREVOLUTIONEN. Ashevilles stadsfullmäktige har nu enhälligt beslutat att betala tillbaka på sin ”vita skuld” genom att tilldela stadens svarta invånare skadestånd.

Afrikanerna Keith Young och Sheneika Smith som styr i Asheville. Foton: Asheville stadsfullmäktige.

I den amerikanska staden Asheville, North Carolina, USA, har stadsfullmäktige enhälligt beslutat att be om ursäkt för ”stadens historiska roll i slaveri, diskriminering och förnekande av grundläggande fri- och rättigheter för svarta invånare” – genom att utbetala skadestånd åt ”de utsatta och deras efterkommande”.

Omröstningen på sammanträdet i stadsfullmäktige på kvällen den 14 juli var enhällig, 7-0.

— Hundratals år av spillt svart blod fyller den bägare vi dricker ur idag, kommenterade Keith Young, en av två svarta ledamöter i stadsfullmäktige och den i fullmäktige som mest intensivt förespråkat åtgärden.

— Det räcker helt enkelt inte att ta bort statyer. Svarta människor i det här landet tvingas tackla problem som beror på inbyggda strukturer, fortsatte han.

Den enhälligt antagna resolutionen medger inte direkta utbetalningar till individer. Istället ska staden investera i områden där svarta ”drabbas av ojämlikhet”.

I den antagna resolutionen står att läsa:

Den resulterande budgeteringen och dess programmatiska prioriteringar kan inkludera – men måste inte vara begränsad till: minoriteters ägande av sina bostäder samt tillgång till ett boende som man har råd med, utökat företagande bland minoriteter, förbättrade karriärsmöjligheter, strategier för att odla eget kapital och egendom som ärvs, en minskning av gapen i hälso- och sjukvård, utbildning, anställning och lön samt säkerhet i bostadsområden och rättvisa inom rättssystemet.

Fullmäktigeledamoten Sheneika Smith, som är svart, upprördes på sammanträdet över att fullmäktige har mottagit fientliga e-postmeddelanden från personer som frågar:

Varför ska vi betala för vad som hände under slaveriet?

— [Slaveriet] är den institution som utgör startpunkten för byggandet av det vita Amerikas starka golv, medan man har strävat efter att för alltid hålla svarta underordnade i detta framåtskridande, löd Smiths svar på frågan.

Ledamoten Vijay Kapoor pekade på de stora skillnaderna i levnadsförhållanden mellan afrikaner och andra invånare i Asheville:

— Vi vill inte låta dessa klyftor [mellan grupper] hindra utvecklingen, vi vill att alla ska vara framgångsrika, sa han.

Fullmäktige upplät en timme åt allmänhetens kommentarer. De flesta som yttrade sig ska ha varit positiva till resolutionen.

Rob Thomas, kommunikatör för the Racial Coalition, som lett kampanjen för skadestånden, tackade fullmäktige:

— Det här är verkligen verkligen en hörnsten i grundandet av vad vi kan bygga. Potentialen i vad som kan komma ur detta dokument är enorm. Strategier för att odla eget kapital och egendom som ärvs – någonting som afro-amerikaner berövats genom ekonomisk diskriminering – bör vara i fokus, sa han.

Ett fåtal i publiken ska ha kritiserat beslutet om skadestånd, bland dessa ska enligt tidningen ha funnits några som ”påstod att Black Lives Matter skulle vara marxistiskt”.

— Mitt vita privilegium består i att jag växte upp på ett lantbruk, vi mjölkade kor, vi hässjade hö. Det var mitt vita privilegium, ska en man som kallar sig Eddy från West Asheville ha yttrat.

David Greenson däremot frossade i vit skuld. Han menade att vita människor som han själv är i trängande behov av att svarta får skadestånd ”för våra själar är i fara”.

— Jag är ansvarig för misshandeln av Johnnie Rush i augusti 2017”, sa han och refererade till det omskrivna våldet mot en obeväpnad svart fotgängare utövat av en polis.

— Jag kanske inte slog eller ströp honom, men jag betalade honom som gjorde det.

Det återstår att se i vilken mån förfarandet med allmänt skadestånd till svarta förblir ett isolerat och lokalt fenomen eller om det sprider sig i USA och västvärlden – och hur vita människor i så fall kommer att tackla en sådan eskalering av kulturrevolutionen.


  • Publicerad:
    2020-07-17 08:30