TYSKLAND. Värdegrunden inom tyska försvarsmakten anses viktigare än dess försvarspotential. Om inte soldater blir mer politiskt korrekta, läggs KSK ned.

Agnieszka Brugger (Stefan Kaminski CC BY-SA 3.0) Angela Merkel (Президент России CC 0) Annegret Kramp-Karrenbauer (Olaf Kosinsky CC BY-SA 3.0)

Tysklands regering har bestämt att upplösa landets militära elitstyrka KSK, rapporterar Nya Tider.

Detta har tre av regeringens maktkvinnor samverkat för att genomföra. Dessa är förbundskansler Angela Merkel (CDU), försvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) och en parlamentsledamot i parlamentets försvarsutskott, Agnieszka Brugger, som tillhör De Gröna.

Beslutet är ett hot och har ingenting med det militära försvaret av landet att göra. Istället baseras beslutet på strikt politiska värderingar.

För att beslutet ska återkallas, måste KSK ”skärpa sig” politiskt, för KSK-enheten anses ha fel politiska åsikter.

Kramp-Karrenbauer säger att varje KSK-soldat är tvungen att besluta sig om han ville stanna kvar i armén genom att göra rätt politiska val.

En särskild representant kommer senast i oktober att rapportera om huruvida de åtgärder som Kramp-Karrenbauer beordrat har genomförts, eller om KSK istället ska upplösas.

Om detta sker, försvinner KSK:s fyra stridskompanier.

Problemen som KSK anges ha är att organisationen ”har kopplingar till” högerextremism.

Värdegrunden viktigare än verksamheten
Alternative für Deutschlands (AfD) försvarspolitiske talesman Rüdiger Lucassen är starkt kritisk till vänsterkvinnornas upplösning av KSK baserat på deras känslor inför organisationen.

— Det finns anledning att befara att de åtgärder som nu har aviserats kommer att försämra våra specialstyrkors operativa beredskap på lång sikt, säger Lucassen.

Lucassen kritiserar också Annegret Kramp-Karrenbauer för dåligt ledarskap över Bundeswehr, den tyska försvarsmakten.

Att hon misslyckats med det militära och politiska ledarskapet har lett till disciplinära brott, menar han.

— Med gott ledarskap, militär utbildning och den nödvändiga omsorgsplikten från de överordnade behöver en militär enhet inte upplösas, sade Lucassen.

AfD:s parlamentariska gruppledare i Berlin, Georg Pazderski, klagade förra veckan över att upplösningen av KSK:s andra kommandokompani skulle komma att utlösa helt ogrundade allmänna misstankar mot alla soldater, skriver Nya Tider.

— Kramp-Karrenbauer försvagar trupperna, som redan kämpar, genom ytterligare ett moraliskt slag under bältet med en försumlighet som äventyrar Tysklands säkerhet, sade Pazderski.

Nya Tiders Philip Johansson gör bedömningen att Bundeswehrs största fiende nu är deras eget ledarskap. De sociala omvälvningar som har format det offentliga klimatet sedan början av främlingsinvasionens senaste våg 2014-5 har också drabbat de väpnade styrkorna och prövat förhållandet mellan överordnade och underordnade.

Avvikande åsikter har ansetts som oönskade sedan den ökända försvarsministern, kvinnan Ursula von der Leyens – numera ordförande för EU-kommissionen – kommentar om ett ”attitydproblem” i trupperna, skriver Johansson.

Många gånger har det talats om påstådda stora ”högernätverk” inom Bundeswehr, för vilka inga bevis hittills har påvisats utom en eller två isolerade incidenter.

En ”allvarlig” sådan ”incident” handlar om ett judeskämt som en soldat inom en av enheterna drog, vilket en annan soldat vittnat om i en videoupptagning gjord av den regeringsvänliga tyska public serviceorganisationen Deutsche Welle.

— Någon gjorde ett skämt om judar. Det handlade om långa näsor, såna saker. Sedan sade någon annan: ’Vad är det, kompis? Menar du att det fortfarande finns judar? Jag trodde att vi hade utrotat dem alla. Vi måste göra ett nytt försök’, löd ett ”skämtsamt” svar på judeskämtet.

I motsats till standardpåståendet att trupperna ”inte är generellt misstänkta” – enligt vad den kvinnliga militärkommissarien Eva Högl påstår – medverkar detta till att kraftigt begränsa soldaternas rättigheter, fortsätter Johansson.

Tyskland inför en ny lag som innebär att soldater som befunnits skyldiga till ett pliktbrott nu kan avskedas lättare under sina första åtta tjänsteår. Tidigare var gränsen för detta fyra år.

Lagen medger att en soldat kan avskedas av personalenheten utan att få rätt till en prövning av militärdomstolen.

Påföljderna för brott mot riktlinjerna ökas kraftigt. Höga böter kommer att vara en obligatorisk påföljd. Man kan också dömas till fängelse i upp till ett år.

Enligt Philip Johansson innebär reglerna ett uppmuntrande av ett angiverisystem som kan vara grundat på lögner.

Anklagelser om påstådda ”överträdelser” mot värdegrunden från enskilda soldater behöver inte längre styrkas, i ett regelsystem som liknar det som rådde för Angela Merkel när hon var verksam i forna kommunistiska Östtyskland.

Kramp-Karrenbauer hävdar att hon har hittat ett effektivt verktyg i ”kampen mot extremism”, men Bundeswehrs fackförbund kallade det ”orättvist och oproportionerligt”. Fackföreningen anser att deras medlemmars rättigheter offras till förmån för en mediekampanj.

Philip Johansson kallar också detta för ett Stasi-liknande system:

Detta kommer att förstärkas av en finansierad ”tjallarkultur” där soldater skall spionera på varandra och rapportera i hemlighet till överordnade. För att genomdriva detta nya Stasi-liknande system kommer regeringen att använda sig av tvivelaktiga civila källor som den nymarxistiska Amadeu Antonio Foundation.

Den primära uppgiften för den tyska militärmakten verkar vara – liksom för många andra samhällsfunktioner – att vara politiskt korrekta i alla gester och åtbörder. I synnerhet gäller det alla former av hysteri kring och allergi mot kommentarer om judar, som utgör en enda procent av Tysklands befolkning.


  • Publicerad:
    2020-07-08 12:25