FILM Den kontroversiella dokumentären från 2016 som går igenom de komplexa skeenden i Ukraina sedan andra världskriget som byggt upp den konflikt som idag lett till ett brinnande krig.

Ukraine on Fire är en dokumentärfilm från 2016, som skapades den amerikanske filmskaparen Oliver Stone som produktionsledare och Igor Lopatonok som regissör i kölvattnet av Maidan-kuppen i Ukraina 2014.

Den går igenom hur amerikansk underrättelsetjänst sedan andra världskriget utnyttjat ukrainsk nationalism för underblåsa konflikten mellan Ryssland och väst.

Dokumentärfilmen visar också hur västerländska stater och lobbygrupper, framförallt sådana som kan kopplas till George Soros, var djupt involverade i den kupp som skedde i Ukraina 2014 och som i väst har beskrivits som ett ”folkligt uppror”.

Dessutom innehåller den delar från Oliver Stones omtalade intervjuserie med Rysslands president Vladimir Putin, där han avslöjar många av sina tankar om Ukraina och Natos aggressiva expansion österut.

Till viss del utgår dokumentären från en politiskt korrekt världsbild, där den ukrainska frihetskampen mot bolsjevikisk terror kopplas till den judiska mytologin om ”förintelsen”. Men den visar samtidigt hur exempelvis CIA inte har några problem med att samarbeta med krafter som anklagas för folkmord på judar, så länge det tjänar ens geopolitiska syften att skapa instabilitet och konflikt i regionen.

I övrigt målar det upp en helt annan bild av den långa konflikten mellan väst och Ryssland – där Ukraina hamnat i kläm och som lett fram till dagens krig – än den som berättas för konsumenter av västlig media.

För den som vill fördjupa sig ytterligare gjordes en uppföljare 2019 med namnet Revealing Ukraine, där även den ukrainske oppositionsledaren Viktor Medvedtjuk intervjuas av Oliver Stone.