FILM Keith Woods går igenom den ryske akademikern Alexander Dugins världsåskådning.

Den irländske nationalisten och intellektuelle opinionsbildaren Keith Woods publicerade i lördags en film om Alexander Dugin. Filmen är en föreläsning med tillhörande punktlistor där Woods summerar Dugins tankevärld med fokus på eurasianism och det Dugin kallar den ”fjärde politiska teorin”.

Dugin har blivit aktuell den senaste tiden då västerländska kritiker menar att hans idéer har influerat Vladimir Putins syn på Ukraina och Rysslands geopolitiska ambitioner i största allmänhet.

Woods tillhör den rätt stora skara västerländska nationalister som orättvist och på svaga grunder har anklagats för att vara ”duginister” då de inte oreserverat tagit ställning mot Ryssland efter invasionen av Ukraina. På Telegram skriver Woods också skämtsamt angående sin senaste film att ”tiden nu har kommit för att sprida Islamo-Duginismen till massorna”. Woods genomgång av Dugins idéer är dock som väntat neutral och sakligt fokuserad.

Det Woods skulle kunna kritiseras för är kanske att han inte lyfter fram vissa mer extrema eller bara allmänt besynnerliga utspel som Dugin gjort genom åren. Woods säger dock i filmen att han inte delar Dugins åsikter fullt ut, att han har en del kritik mot Dugin som han skulle kunna ta upp i kommande filmer och han beskriver även vissa av idéerna han går in på i den här filmen som obskyra och esoteriska.

Några av Dugins idéer som gås igenom i filmen

  • Atlanticism - Dugin är kritisk till den moderna västvärlden som genomsyras av anglosaxisk liberalism och sprids över världen genom den amerikanska globala dominansen. Han kallar den här västerländska imperialismen för Atlanticism.
  • Multipolär värld - Istället för en unipolär värld där Atlanticismen dominerar och omformar resten av världen vill Dugin se en multipolär värld där andra maktblock agerar motvikt till Atlanticismen och ser till så att de olika civilisationerna på jorden kan gå sin egen väg och bevara sin särart.
  • Euroasianism - Enligt Dugin är den ryska civilisationen han försvarar mot Atlanticismen inte exklusivt europeisk utan innefattar också asiatiska folk och kulturer.
  • Fjärde politiska teorin - Dugin kallar liberalismen för den första politiska teorin och anser att den besegrat kommunismen (den andra politiska teorin) och fascismen (den tredje politiska teorin). Dugin är alltså varken fascist eller kommunist men lånar kritik mot liberalismen från båda de lägren när han försöker formulera sin egen fjärde politiska teori. Problemet med fascism enligt Dugin är den rasism och chauvinism som historiskt förknippats med fascistiska ideologier, vilken är inkompatibel med den euroasiatiska synen på Ryssland och strävan att skapa gränsöverskridande samarbeten mot Atlanticismen. Problemet med kommunismen enligt Dugin är att ideologin är närbesläktad med liberalismen och genom sin materialism förnekar värdet av folk, kultur och religion, vilket skär sig med Dugins ortodoxt kristna tro och uppfattning att folk och kulturer är viktigare än individen som står i centrum för liberalismen.