GEOPOLITIK Alexander Dugin narrar idén om ett ”judeokristet” väst och sätter samtidigt vad som nu pågår i Palestina i en större geopolitisk kontext.

Den ryske filosofen Alexander Dugin ifrågasätter i ljuset av konflikten i Palestina det västliga narrativet om att stå på Israels sida i kraft av att vara en ”judeokristen” civilisation. Väst är inte judeokristet, skriver Dugin i en artikel publicerad på Arktos. Inte heller finns det något sådant som en ”judeokristen värld” överhuvudtaget.

Väst är djupt försjunket i materialism, ateism och att legalisera olika perversioner. Det var längesedan traditionella värderingar övergavs. Att det skulle förhålla sig annorlunda är bara vanföreställningar som närs av konservativa, enligt Dugin. Den muslimska världen däremot är verklig och är en levande tradition. Den står nu mot vad som i själva verket är en satanisk kultur, eller ”Antikrist” som Dugin benämner den.

Det ”judeokristna” narrativet får enligt Dugin sin näring av det hot man nu via Hamas ser att den muslimska världen representerar. I själva verket handlar det om att väst alltid väljer den sida är lojal mot dess hegemoni.

Dugin knyter sedan detta till en större geopolitisk kontext. Både kriget mellan Ryssland och Ukraina liksom mellan Israel och Palestina hade kunnat stanna vid att vara regionala konflikter, men eftersom västvärlden ledd av USA lägger sig i så får de en större betydelse.

Enligt Dugin representerar nu båda dessa konflikter en konfrontation mellan en unipolär värld och en multipolär värld, begrepp som Dugin är starkt förknippad med, och han antyder att Ryssland och den muslimska världen står på samma sida (den multipolära) i denna. I sin tur tyder detta, illavarslande, på en expanderade global konflikt, skriver Dugin:

Det enda som kanske kan rädda världen från apokalypsen nu, eller åtminstone fördröja den, är att [Donald] Trump åter blir president, alternativt ett fullskaligt inbördeskrig i USA. Demokrater, globalister och neokonservativa leder mänskligheten rakt ner i avgrunden, vilket, ärligt talat, just är den sataniska missionen.