UTRIKES I Marina Middle School där ”minoriteter” utgör 90 procent av elevkåren är hot och våld vardag. En 13-årig ukrainsk flicka som flytt sitt hemland känner sig så otrygg i skolan att hon vägrar gå dit och har sökt om förflyttning till en annan skola.

Den ukrainska 13-åriga Yana och hennes mamma lämnade Ukraina i mars 2022 efter att Ryssland inledde sin invasion av landet. Deras färd gick slutligen till USA och San Francisco där hon började skolan i januari i år.

Enligt SFC är Marina Middle School, skolan som 13-åringen började i, fylld med traumatiserade ungdomar.

Där [i skolan] gjorde hon hundratals elever sällskap i staden som liksom hon återhämtade sig från sina egna tragedier. Förlust av nära och kära i pandemin, fattigdom och hemlöshet. Och precis som Yana hade också andra studenter flytt från deras hemländer för att undkomma våld och död.

Enligt San Fransisco Chronicle (SFC) talade 13-åringen och hennes mamma knappt någon engelska och det enda Yana visste om det amerikanska skolsystemet hade hon lärt sig från tv eller från filmer.

Illusionerna krossas

Till SFC berättar Yana på ukrainska med sin moster som tolk att hon hade högre förväntningar på skolan eftersom den låg i San Francisco. Men att hon redan efter två dagar hade sett tillräckligt av allt som försiggick i skolan.

Elever som hoppade på skrivbord, avbröt lektionerna och elever som svär åt lärarna är några av sakerna som hon säger sig ha bevittnat. Yana undrade över vad som hände men insåg efter en vecka att detta är normaltillståndet eftersom ingen blev straffad eller ens hindrad från att fortsätta med beteendet.

Hennes historia får uppbackning utav att många föräldrar och lärare instämmer med hennes historia. Det är enligt dem ett eskalerande problem i stadens skolor med våld, mobbning och allmänt dålig disciplin.

Enligt SFC beror skolornas ökande problem med våldsamma elever bland annat på den så kallade ”coronapandemin”. De våldsamma incidenterna har ökat med det dubbla sedan ”pandemin” började.

Utsatt för "utåtagerande elever"

Det tog inte länge innan den ukrainska flickan blev ett mål för de våldsamma eleverna på skolan. Hennes moster Mariia Moroz sade att de blev förskräckta av händelserna i skolan som hennes systerdotter beskrev och att flickan för varje vecka som gick bara blev mer rädd. Mostern sade att de gav Yana rådet att ”försöka undvika ögonkontakt med de utåtagerande eleverna”.

Efter en månad stals hennes mobiltelefon i skolans cafeteria och tjuvarna hade även hotat henne. Hennes moster sade att ”de började skrika och svära och röra sig mot henne innan en kurator kom emellan”. Dagen efter incidenten slutade Yana att gå till skolan och en utredning startades angående hennes stulna telefon, dock utan framgång. Skolan gjorde också upp en ”säkerhetsåtgärdsplan” för att försöka få henne att känna sig trygg i skolan.

Trots skolans åtgärder har Yana inte gått till skolan sedan händelsen och har begärt att få flytta till en annan skola. Deras förfrågan har dock blivit nekad och hon rekommenderas av myndigheterna att återvända till Marina Middle School med hänvisning till de extra säkerhetsarrangemang som skolan ordnat åt henne.

Trots att hennes mamma och moster planerar läger och aktiviteter över sommaren så tänker Yana bara på att åka tillbaka till sin gamla skola i Ukraina.

— Jag planerade inte att lämna mina vänner och min familj. När du tar avsked så vet du inte när du kommer tillbaka, beklagade hon sig till SFC.

Marina Middle Scools elevkår består till 90 procent av ”minoriteter” och 10 procent vita.