NORDEN Alkoholforskare har påvisat att finska ungdomar i likhet med övriga nordiska dricker mindre idag än vad samma åldersgrupp gjorde på 90-talet. I Norden intar unga vuxna till skillnad från tonåringar mer cannabis nu än då.

Den finska tidningen Hufvudstadsbladet konstaterar att finska ungdomar dricker mindre nu än tidigare. Visserligen öl-debuterar på valborg fler än vid samtliga övriga helger, men tidigare dracks det betydligt mer vid denna helg än vad som är fallet idag. Och nu finns det till skillnad från tidigare gott om unga nykterister.

– I vår vängrupp är det kanske femtio procent som inte dricker. Vi gör annat i stället. Till vappen [studentexamen, reds. anm] blir det säkert några glas, men jag tror inte det är många som kör varje kväll under de här veckorna som leder upp till vappen, säger studenten Joakim Pitkäranta.

Jonas Raninen, alkoholforskare vid Karolinska institutet i Sverige, som har undersökt ungdomars alkoholvanor i hela Norden, förklarar:

— Åren 18 till 25 är fortfarande den blötaste åldern, men dessa unga dricker ändå mindre än vad de mellan 18 och 25 gjorde tidigare.

Raninen menar att debuten i praktiken har senarelagts från 15 års ålder till 17. Om helgen valborg säger han:

— Risken, eller sannolikheten, att en ung alkoholdebuterar på valborg är större än andra helger. Samtidigt kommer färre att debutera denna valborg än tidigare generationer. Detta gäller nog både i Sverige och i Finland.

Störst minskning i Finland

Men vad som är stort respektive litet intag av alkohol är olika för olika individer och grupper. Inom alkoholforskningen har man därför bestämt att när det kommer till statistik så är fem eller fler standardglas vid samma tillfälle ett stort intag. Antalet 16-åringar i Finland som säger att de druckit fem eller fler glas vid ett tillfälle den senaste månaden har sjunkit dramatiskt jämfört med 1995 års siffror, från 51 till 22 procent.

Nedan presenteras samma statistik för hela Norden:

  • Finland: 51 till 22 procent.
  • Sverige: 41 till 20 procent.
  • Norge: 36 till 16 procent.
  • Danmark: 61 till 59 procent

Källa: The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 2019.

När det kommer till finska gymnasieelever så visar Enkäten Hälsa i skolan från Institutet för hälsa och välfärd att andelen som anger att det blir kraftigt berusade minst en gång i månaden minskat från cirka 26 procent till 15 procent mellan 2006 och 2021. Specialforskaren och docenten Kirsimarja Raitasalo,verksam vid institutet, kommenterar:

— Åldersgränserna övervakas noggrannare och det blir då svårare för unga att skaffa alkohol. Dessutom har samhällets attityder till ungdomarnas alkoholbruk blivit mer negativa. Föräldrarna är även mer insatta i vad deras barn gör och med vem, samtidigt som unga tillbringar mera tid hemma.

Inget ökat bruk av cannabis bland tonåringar

Både Raninen och Raitasalo avfärdar det i den allmänna alkoholdebatten vanligt förekommande påståendet att unga generellt ersatt alkohol med cannabis. Det ökade bruk av cannabis som har kunnat konstateras gäller för gruppen unga vuxna, medan tonåringarna ännu i mycket liten grad nyttjar cannabis och andra droger.

Raninen sammanfattar:

– Det vi kan se är att det är vanligare att de som brukar narkotika av olika slag också dricker mer och tvärtom, de som dricker mycket har oftare använt narkotika, men när nykterheten ökar minskas andra typer av bruk också.