EUROPEISKA UNIONEN Ungern har dömts att böta 200 miljoner euro för att de implementerat en restriktiv invandringspolitik. Är en ”extremt allvarlig överträdelse av EU-lagstiftningen” enligt EU-domstolen.

På torsdagen fattade EU:S högsta federala domstol ett beslut som hänför sig till en konflikt som startade 2020 mellan Ungern och EU-beslutsfattare i Bryssel. Medan många EU-länder, inklusive Sverige, kämpar med problem kring folkutbytets konsekvenser, har Ungern nästan helt undvikit dessa ”utmaningar”.

Fidesz-regeringen som leds av premiärminister Viktor Orbán, har tydligt deklarerat upprepade gånger att de inte vill följa samma väg som andra medlemsländer vad gäller migrationspolitik. Ungerns stramare migrationspolitik har resulterat i ett relativt fridfullt samhälle med en stigande levnadsstandard som följd.

Ekonomiska påtryckningar och anklagelser

På grund av de demokratiska beslut som fattats i Ungern har EU-stöd till landet hållits inne och nu utfärdas böter på 200 miljoner euro, som dessutom ökar med 1 miljon euro varje dag som Ungern fortsätter sin nuvarande politik.

EU-domstolen anser att ”Ungern inte vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att följa 2020 års dom” och att detta är en ”extremt allvarlig överträdelse av EU-lagstiftningen”.

Ingen självbestämmanderätt

Domstolen kräver att Ungern bedriver en mer liberal migrationspolitik och slutar utvisa illegala migranter, eller som det formuleras: ”avlägsnandet av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt”. Domstolen fastslår att EU-länder inte har rätt att själva bestämma över sin migrationspolitik utan måste följa EU-kommissionens riktlinjer. Ungern anklagas för att ”bortse från principen om uppriktigt samarbete” och ”medvetet kringgå tillämpningen av EU:s gemensamma politik”.

Ungerns premiärminister Viktor Orban kritiserar omedelbart domstolens beslut. I ett inlägg på Twitter (X) skriver han: ”Domstolens beslut att bötfälla Ungern med 200 miljoner euro plus 1 miljon euro dagligen är upprörande och oacceptabelt. Det verkar som att illegala migranter är viktigare för Brysselbyråkraterna än deras egna europeiska medborgare”.