NYA TANKEMÖNSTER. Rasism är globalistens, marxistens, liberalens och universalistens fiende. Men det är en tankegång som gynnar vita. Européerna måste, om de skall överleva, hitta tillbaka till den naturliga rasistiska grundsynen som våra fiender försöker skambelägga oss från att ha genom sin psykologiska krigföring.

Foto: Public Domain

Utan rasism bevaras inget folk på den här jorden. Rasism håller borta individer från folkets livsutrymme och säkerställer därmed folkets särart långsiktigt. Rasism är något som vi nordbor har minst av. Det är också därför vi inte kan säkerställa vår unikhet i världen utan släpper in människor från hela världen som på sikt kommer att förändra vår genetiska struktur och göra oss och våra efterkommande oigenkännliga jämfört med våra förfäder.

Det judiska folkets rasistiska biologiska instinkter gjorde att de till och med skrev ned i sina heliga böcker att det bara fanns en enda gud (många judar menar dessutom att denne gud själv är jude), att den guden har valt ut det judiska folket och att de andra folken skall tjäna det judiska. En ideologi för att hela tiden försöka dominera andra folk. Som Adin Steinsaltz skriver:

The rational question–‘Who appointed you? Who gave you the authority to act in this sphere?’ – is one that a Jew does not ask himself.

Detta har gjort att de som etniskt grupp har kunnat överleva som minoritet i Europa i flera hundra år.

Att vita skall få dominera andra folkgrupper är dock något fult, att vita går ihop och tävlar mot andra folkgrupper är fult. Motsatserna är dock något fint och prisvärt. Denna destruktiva mentalitet skapad av våra fiender är något som måste förgöras för att vi som ras skall bestämma över oss själva. Vita måste bli dominanta i de regioner vi existerar i, med syftet att främja rasens fortlevnad. Annars riskerar vi att assimileras över tid med andra folkgrupper som själva vill dominera oss för sina egna intressen.

Vad skall hända med de folk som väljer att inte rasligt blanda upp sig? Har de som folk och nationen ens rätt att bestämma det? Om ja, då borde det inte vara några problem att nordbor förfäktar sådana idéer. Om nej, vem är ni att bestämma vad ett annat folk skall göra? Det låter för mig som att sådana människor är rasblandningsimperialister.

Om inte etniska svenskar har någon rätt till en fortsatt existens, har inte heller etniska judar det då?

En vit människa indoktrinerad med dagens tankesätt skulle säkert påpeka att det inte är av någon vikt att den etniskt svenska gruppen får fortsätta existera – vi är alla människor! Frågan blir då, om inte etniska svenskar har en rätt att fortsätta existera, har då ingen annan grupp det heller i så fall? Kommer dessa personer högtidligt säga att det gör inget om judar, kongoleser, vietnameser, indianer och samer försvinner för evigt? Knappast, dessa människor har blivit hjärntvättade att hata sitt eget folk, att se bevarandet av det egna folket som något fult och att rasism alltid är det värsta man kan uttrycka.

Samtidigt som hatet mot den egna etniska gruppen manifesteras, skapas det av vita tusentals statliga program och organisationer för att just bevara andra människors etnicitet bara i Sverige. Det är något fint att judar skall fortsätta existera som folk genom att man tillåter dem ha egen skola, ger dem minoritetsstatus och aldrig kräver att de skall släppa sin judiskhet för att det är rasistiskt att vilja bevara den. Likadant är det med västerlandets engagemang att upplysa världen om hur den judiska gruppen särskilt blev utsatt under andra världskriget. Historier om judiska bolsjeviker som ledde massmord på miljontals vita sopas under mattan eller attackeras för att vara antisemitiska. Tillåter man att den vita gruppen minskar men samtidigt hyllar alla andra folkgrupper så måste man ifrågasätta varför personen för fram idéer som endast drabbar den vita gruppen och inte de andra?

I historien finns det ett flertal etniska grupper som har absorberats eller tillåtit sig dödas av en större mäktigare folkgrupp. Indianerna i Nordamerika är ett bra exempel på detta. Idag är de en spillra av vad de tidigare har varit. All den mark som de kontrollerade är i stort sett bortblåst, de blir mindre och mindre indianer för varje år, både genetiskt och kulturellt. Med facit i hand här kan man inte argumentera för något annat än att om de hade velat överleva som folk så skulle de ha dödat varenda vit person så fort de vita hoppade av båtarna i Nord- och Sydamerika. Kanske de hade förlorat över tid mot de vita, men idag så ser vi hur de på grund av sitt kompromissande långsamt blandas upp med andra raser och ofrånkomligen kommer blandas ut fullständigt över tid. Indianerna som var mer genetiskt snarlika varandra kunde inte enas mot den större genetiska fienden (vita), utan gamla trätor gjorde att de fortsättningsvis slogs mot varandra när de vita anlände istället för att enas tillsammans mot de vita. Självklart hejades sådana idéer på av vissa vita som ville försvaga indianernas motståndskraft gentemot dem själva.

Vi vita har samma problem, trots en större genetisk fiende ibland oss som nu förespråkar att deras kusiner också skall få komma in i Europa så kan vi inte enas mot de mer främmande folkslagen. Kina arbetar med samma metod i Tibet. Tibet som vill vara självständigt kuvas genom att tusentals kineser flyttar till landet och förändrar demografin till kinesisk fördel.

För länge har den inre fienden fått verka i våra nationer. Det tyska folket genom deras hjältemod tog en välbehövlig paus från giftinjektionerna men kunde till slut inte stå emot den anstormning av alla deras vita medmänniskor som var fulla med ideologiskt gift. Det måste dock påpekas att etnocentrism och rasism kan bli skadligt om det hindrar närbesläktade folk att enas mot det större genetiska hotet. Sådana uttryck kan vara att man föredrar att umgås med den svensktalande asiatiska invandraren istället för en dansk för att Danmark och Sverige krigade för flera hundra år sedan. All sådan nationalism är direkt folkfientlig i dagens situation.

Om vita människor istället sett varandra som en folkgrupp hade vi fortfarande kontrollerat våra egna nationer. Nu är det upp till den här generationen att bereda vägen för rasistiska idéer så att den nästkommande generationen blir ett homogent och livskraftigt folk istället för raslig blandsörja.


  • Publicerad:
    2021-05-20 12:00