JUDEFRÅGAN Chris Langan har tidigare uttalat sig om det pågående folkmordet på vita. När Radio Nordfronts Max Rosenfors ställde frågor om judisk makt gav han väldigt intressanta svar.

Christopher Langan har tidigare pekats ut som både ”USA:s smartaste man” och ”världens smartaste man” med ett uppskattat IQ mellan 195 och 210. Han har tidigare kommit med kontroversiella utspel rörande 11 september-attackerna och rasblandning. 2018 skrev han ett långt inlägg på Quora där han försvarade vit identitetspolitik.

Senast i december förra året uppmärksammade Nordfront att Langan på X kritiserade en antivit ”global ockupationsregim”. Han har sedan dess i en rad inlägg fortsatt på samma spår, vilket föranlett att han jagats och förföljts av judiska krafter.

Nordfrontmedarbetaren Max Rosenfors, känd från bland annat Radio Nordfront, valde nyligen med anledning av detta att ställa mer specifika frågor om judar och judisk makt till Langan på X.

Nu har Langan i ett långt inlägg besvarat Rosenfors frågor och en rad övriga kommentarer i samma ämne, som Nordfront nedan har översatt till svenska. I sammanhanget kan tilläggas att Langan inte är bekant med Rosenfors sedan tidigare, utan hanterar frågorna som om de kom från vilken av hans X-följare som helst.

Langan skriver att han i sina svar tänker kommentera frågorna om judisk makt och censur ”så rättvist och objektivt som möjligt under omständigheterna”. Han hänvisar bland annat till en artikel som skrevs om honom av Justin Ward där han utmålas som en antisemit och en del av alternativhögern.

Rosenfors: Varför tror du att judisk media har beslutat att inte intervjua dig?

Det stämmer att medierna i oproportionerligt stor utsträckning ägs och drivs av personer som identifierar sig som judar; detta erkänns öppet på platser som New York och Israel. Men det vore orättvist att säga att medierna i allmänhet är ansvariga för de cancelleringar ["cancellation". reds. anm.] som skett i mitt fall. Endast specifika delar därav kan vara direkt inblandade.

Med det förstått har jag alltid försökt vara artig och sympatisk mot judar. Jag skulle inte ha velat ha det på något annat sätt. Jag bemöter människor som individer där det är möjligt, och etnisk bakgrund spelar ingen roll utom där en specifik grupp insisterar på att behandlas statistiskt eller som en helhet.

Problemet verkar vara att vissa inflytelserika delar av det judiska samfundet ogillar några av mina politiska åsikter, och vissa av dessa personer verkar bli fullständigt galna vid minsta antydan till oenighet. Detta får dem att slumpmässigt kasta epitet som "rasist" och "antisemit" mot alla som de blir kränkta av.

I vissa fall är det uppenbarligen en skyll-på-offret-manöver avsedd att avleda och omdirigera kritik.

Rosenfors: Och vad gäller antisemitiskt förtal, varför förtalade de [judarna] dig?

Förtalet och ärekränkningen kunde spåras till en Justin Ward, en deltidsmusiker och gatumusikant som även är "journalist specialiserad på högerextremism". Ward gjorde anklagelsen i en smutskastande artikel han skrev för vad som då var en obetydlig opinionspublikation i Chicago-området, "The Baffler".

Varken Ward eller redaktörerna för "The Baffler" ville förklara eller dra tillbaka anklagelsen. Såvitt vi kunde förstå berodde det på att jag nämnt att min fru och jag, på olika skumma förevändningar, blivit måltavlor för skrupelfria New York-baserade bankmän som försökte belasta oss med en ockerliknande betalningsplan som totalt nästan uppgick till en miljon dollar för en fastighet listad för 200 000 dollar.

Wikipedia, som påstås ha kontrollerats vid den tiden av en problematisk grupp kallad "Wikipedia-judarna", omfamnade omedelbart anklagelsen trots att jag inte hade skrivit eller ens viskat ordet "jude". Uppenbarligen var Ward, The Baffler och Wikipedia alla överens om att "bankir" nödvändigtvis är synonymt med "jude". När denna absurda semantiska felslutning ifrågasattes, var Wikipedias svar att hota och/eller stänga av alla som försökte korrigera detta (inklusive mig, till denna dag).

Med andra ord, kritisera bankirer, och där har du din "antisemitism". Och se upp, för så som det ser ut härifrån är allt som en medlem av en särskilt oåtkomlig och skyddad grupp behöver göra är att anklaga någon för "antisemitism" och skadan är oåterkallelig. Förtalet är ovillkorligt skyddat från det ögonblick det sker. Livet för den som anklagas förstörs utan förklaring eller möjlighet att överklaga. Sanning och rättvisa har ingenting med saken att göra.

För din information, här är det anstötliga stycket som jag blev förklarad "antisemit" för:

"När min fru och jag nekades ett bostadslån i NY strax efter millennieskiftet, kastade bankväsendet bokstavligen pengar på minoriteter för att 'stoppa redlining' [en praxis där banker ger mindre fördelaktiga villkor till vissa geografiska områden som domineras av minoritetsgrupper. reds. anm.] och låta färgade människor delta i den amerikanska drömmen. En svart låntagare behövde inte ens ha ett jobb. Under tiden tvingades Gina och jag till slut att hitta en fastighet som finansierades av ägaren långt borta från NY (där inget sådant finns tillgängligt), vilket vi betalade av helt på 4 år (så mycket för 'finansiellt ansvar och försiktighet' hos banksterna). Ha i åtanke att jag redan kallades 'världens smartaste man' när detta inträffade, så bankerna hade verkligen ingen ursäkt för denna typ av orättvisa."

Citerad av Ward var också detta orelaterade stycke, en kort och objektiv redogörelse för Sions vises protokoll:

"Ursprunget till 'Sions vises protokoll' ifrågasätts ofta, och inte utan anledning. Dock råder det ingen tvekan om att den innehåller ett genialt recept för underkuvande, förstörelse och ersättande av den västerländska civilisationen, och att detta recept har följts noggrant av någon (vare sig av sionister ensamma, vilket ofta och kraftfullt har förnekats, eller av en större grupp av olika fraktioner)."

Jag har tittat noggrant på dessa stycken, och jag kan inte hitta något rasistiskt skällsord eller något annat som kräver en ursäkt. Jag kan verkligen inte hitta något "antisemitiskt". Visst, jag skrek inte, sprutade tårar av ilska, rev sönder en kopia av Protokollen, tände eld på den, halshögg en kyckling, snurrade runt och spottade tre gånger. Mea culpa. Men en ständig anklagelse om "antisemitism" var klart överdriven.

Vad gäller det som Justin Ward själv har skrivit, prova detta representativa exempel:

Justin Ward: "Hur mycket yttrandefrihet är för mycket? Varför första tillägget [i den amerikanska konstitutionen. reds. anm.] inte bör vara riktlinjen för att hantera hatprat online ... [Att förlita sig på första tillägget] är ett enkelt, intellektuellt lat sätt att undvika att ta itu med de verkliga frågorna samtidigt som man ger sken av principfast trohet till amerikanska ideal. Det är ett smart knep som sammanblandar första tillägget, som skyddar yttranden mot statens hot, med idén om fri yttrandefrihet i allmänhet."

Med andra ord, så länge teknikmiljardärer inte är "staten", kan de använda nätverkseffekten för att monopolisera offentlig kommunikation, stoppa sina smutsiga svettstrumpor i munnen på sina kunder, linda dem med silvertejp och manipulera presidentval på köpet.

Med den sortens resonemang verkar det nästan som att lille Justin kanske siktar på att bli "Hattals-tzar" för nästa SPECTRE-klass av Amerika-hatande krypto-kommunistiska skurkar som bedrägligt "valts" till högre ämbeten.

Kommentar: ”Mycket väl uttryckt. Tyvärr kokar det verkligen ner till att prata om judar. Det är linjen många vägrar att korsa på grund av konsekvenserna. Det är förståeligt, men nedslående. Judarna och deras allierade har gjort det till ett ekonomiskt och socialt självmord att ställa några frågor.”

Som ni kan se, är det inte ens nödvändigt att ställa frågor eller prata om judar i allmänhet. Ingen rasistisk stereotypisering krävs. Det räcker att använda prefixet "Zio-" eller nämna "bankirer" och/eller "ockerränta". (Kom ihåg, sionism är inte judendom, utan en relativt ny ideologi som tillskrivs personer som Moses Hess och Theodor Herzl, och bankirer behöver inte vara judar ELLER sionister eller syssla med ocker.)

Ändå är vi här.

Kommentar: ”Även om du skriver objektivt, exakt och korrekt och inte är en ’antisemit’ i någon mening, är en enda kritisk hänvisning till judar, oavsett hur objektiv och exakt, tillräcklig för att bli svartlistad. Wikipedia-förtal bidrar sannolikt. Vi har inte riktigt yttrandefrihet.”

Du har rätt. Men om jag måste välja mellan USA:s konstitution och "de vars namn aldrig får uttalas och vars vilja alltid måste lydas!", väljer jag det som finns bakom dörr nummer ett varje gång.

För att vara ärlig är jag förvånad över hur det här har utvecklats. Jag växte upp med respekt för vissa judiska intellektuella vars idéer jag associerade med sanning och rationalitet. Detta fick mig att förvänta mig en rättvis behandling från den judiska gruppen överlag.

Tyvärr verkar jag ha underskattat det tanklösa överanvändandet och underbetänkandet av den allestädes närvarande "antisemitism"-taktiken. Uppenbarligen var mina positiva förväntningar orealistiska med tanke på perspektiven och beteendemönstren hos vissa parter som det judiska samfundet ovisst har lagt sitt förtroende på.

Detta lämnar mig inget att förlora på att gå rakt på sak. Så här är det: Vissa av våra problem dödar oss. Det värsta av dem är det systematiska förskjutandet och avfolkningen av de vita majoriteterna i västerländska nationer. I grund och botten blir vi demografiskt överväldigade och gradvis utrotade, och folkräkningsdata bevisar det.

Självklart talar jag om ett Amerika som var ungefär 90 procent vitt och blir cirka 50 procent vitt inom ungefär 60 år, en kataklysmisk demografisk omvälvning som bryter mot varje tänkbart standard för nationell suveränitet tillsammans med viljan och intressena hos den amerikanska majoriteten, och således inte kan ha skett av en slump. Vita icke-judar har systematiskt reducerats till en alltmer hatad och förföljd numerisk minoritet i vårt eget land.

Både judar och sionister, som överväldigande (men inte universellt) stöder massinvandring från tredje världen till enbart västerländska nationer, har varit oproportionerligt involverade. Detta är verkligen mycket märkligt, eftersom alltför många judar och sionister ser alltför mycket ut som vita icke-judar för att dra nytta av denna politik - det kan omöjligtvis gynna dem i det långa loppet.

Medan företagsfinansiella "stora judar" är tillräckligt rika för att fly när hjulen faller av deras bankirlimousiner - trots allt kan de dra sig tillbaka till sina egna privata öar i sina superyachter och koldioxidspottande privata jetplan - är "små judar" i en mycket svagare position. De kommer att sluta som hållandes i säcken som syndabockar för sina ständigt svällande feta katter, och alla vet vad som kan hända då.

Problem kan inte lösas utan att öppet tala om dem, och varje inblandad grupp är lovligt byte. Ingen får gömma sig - det vore varken rättvist eller effektivt ur ett problemlösningsändamål. Jag uppmanar därför respektfullt alla välvilliga judiska personer att "bryta transen", som det kan vara, och förkasta den samordnade agendan för vitt folkmord som främjas och utförs av mindre smakfulla element inom det judiska samfundet.