GLOBOHOMO Världsbanken drar in allt fortsatt långivande till Uganda på grund av landets i våras antagna lag, som föreskriver bestraffning av homosexuella handlingar.

I maj antog Uganda genom ett domstolsbeslut en sedlighetslag som föreskriver dödsstraff för förvärrade homosexuella handlingar, till vilka räknas incestuöst homosex samt sådant med minderårig eller med hiv-positiv. De som befunnits skyldiga till att ha begått samkönade sexhandlingar, som inte är av den ”förvärrade” sorten, kan istället dömas till livstids fängelse.

Lagen har fördömts av västliga ledare samt av så kallade människorättsgrupper. En tidigare anti-homosexlag, som inte inkluderade dödsstraff, underkändes av landets högsta domstol 2014 – inte på grund av dess innehåll utan på grund teknikaliteter rörande det sätt på vilket lagen antogs av parlamentet.

Världsbanken har nu efter månader av överläggningar presenterat sin reaktion på det afrikanska landets nya lagstiftning. I ett offentligt uttalande tillkännagav man på tisdagen:

Ugandas anti-homosexualitetslagstiftning strider i grunden mot Världsbanksgruppens värderingar. Vi tror att vår vision att utrota fattigdomen på en beboelig planet kan förverkligas endast om den inkluderar alla oavsett ras, kön eller sexualitet.

Den här lagen undergräver dessa ansträngningar. Inkludering och icke-diskriminering är kärnan i vårt arbete världen över.

Banken hävdar att man redan i maj skickade ett team till Uganda med uppgift att på plats granska, och med myndigheter diskutera, i vilken mån den nya lagstiftningen rimmar med Världsbankens värderingar – vilka förklaras innefatta ”skydd av sexuella minoriteter och könsminoriteter från diskriminering och utanförskap i de projekt vi finansierar”. Resultatet av granskningen och diskussionerna, förklaras det, är slutsatsen att Uganda genom sin homofientliga lagstiftning avviker från Världsbankens värdegrund, varför fortsatt långivande tills vidare ställs in.

Hyckleri

Ugandas utrikesminister Okello Oryem anklagar i ett pressuttalande Världsbanken för hyckleri, då man beviljar lån till andra länder med lagar liknande den i hans land nu antagna.

— Det finns många länder i Mellanöstern som inte tolererar homosexuella, de hänger och avrättar dem faktiskt, i USA har många stater antagit lagar som antingen är emot eller begränsar homosexualitet … så varför välja Uganda? Världsbanken har satts under press av de vanliga imperialisterna.”

En annan ugandisk tjänsteman, informationsminister Chris Baryomunsi, sa på onsdagen till Agence France-Presse att landets ledare diskuterar frågan med Världsbanken. Han tillade:

— Men Världsbanken och andra bör påminnas om att Uganda är ett suveränt land som fattar beslut i sitt folks intresse, och i denna anda är anti-homosexlagen antagen.

Förra året beviljade Världsbanken Uganda lån på 5,4 miljarder dollar för utbetalning via International Development Association (IDA). Lån till det afrikanska landet som redan har godkänts av banken men ännu ej utbetalats, kommer inte att dras in. Däremot kommer inga nya lån beviljas.