KOMMENTAR. Christian Hamilton kommenterar här nyheten om att USA nu anser att Syrien ”överträtt den röda linjen” och därför kommer att börja beväpna de syriska rebellerna.

USvsSYRIA

För det första frågar jag mig, ”vilken röd linje?” Det är något oerhört att USA kan sätta upp linjer för hur ett suveränt land skall sköta sina inre angelägenheter. Vidare att om dessa linjer överträds så hotar USA med våld och förödelse, allt för att införa så kallad demokrati i vederbörande land och befria folket från någon påstådd tyrann. Samtliga västliga nyhetsmedier talar till sina läsare och lyssnare från exakt samma vinkel. Ingen fördömer USA men alla fördömer Syrien och Bashar al-Assad. Givetvis är detta en massiv ”hjärntvättning” av hela västs befolkning. Överallt hör man hur bra rebellerna är och hur fruktansvärd regimen och Assad är, ingen skall undkomma den pågående propagandan som utmålar USA i positiv dager trots att propagandan syftar till att skapa stöd för interventionskrig i Syrien. Hur ofta hör man talas om brott mot internationell fred och säkerhet och var hör man talas om folkrätten i detta sammanhang?

Den medvetna destabiliseringen i de invaderade länderna i Mellanöstern och Nordafrika leder endast till kaos och splittring vilket bara gagnar en stat i området, Israel. USA är totalt styrt av sionistiska krafter och dessa krafter använder USA och andra länder, däribland Sverige, till att utföra Israels krig i området. Vårt folk måste börja inse hur USA propagerar för krig genom ideliga lögner.

USA påstår nu att Syrien upprepade gånger har använt giftgas mot rebellerna. Obama-administrationen har tidigare sagt att man anser att en röd linje har överträtts om gas användes av syriska regimen och att man då skulle överväga att intervenera i egen regi eller tillsammans med allierade. Klart var att man skulle ge ”ökat stöd” till rebellerna om man ansåg giftgas blivit använd.

FN har varit på plats och fastslagit att den giftgas som använts har kommit från rebellerna. Detta fastslogs av den före detta schweiziska FN-åklagaren Carla del Ponte. Carla del Ponte sa i schweizisk TV att ”Det här (gasen) har använts av oppositionen, rebellerna, inte av regimen”. Man har också funnit samma giftgas, sarin, hos Al Qaida-stödda Al-Nusra i Turkiet.

FN har nu dragit tillbaka sitt säkra påstående om vem som använt giftgas och uttalar sig nu mer allmänt om att ”det är svårt att fastställa den exakta kemiska formeln för gasen, hur den blivit distribuerad samt av vem”. Undertecknad har svårt att tro att detta skett frivilligt, utan har ändrats genom påtryckningar från vissa håll.

Anklagelsen och påståendet kommer vid en mycket känslig tidpunkt eftersom det försiggår försök till att starta förhandlingar i Genève. Bakom försöken till dessa förhandlingar om eldupphör ligger Ryssland och USA.

USA har, förutom beslutet att utrusta rebellerna med mer och bättre vapen, även börjat förbereda en ”no fly zone” (som i kriget mot Libyen) som skulle sträcka sig in ca 5 mil in på syriskt territorium.

Denna typ av beskyllningar från USA stödjer sig antingen på medvetna lögner eller rykten från någon opposition. Rykten som sedan upphöjs till sanning används som ursäkter för invasion i länder som är misshagliga för USA och dess allierade. Vi kommer väl ihåg Irak med dess ”massförstörelsevapen” som man inte hittade? Förenta Nationernas vapenexperter hade också under många år inte heller funnit några ”massförstörelsevapen”. Vi kommer ihåg hur ”skyddet av civila” i Libyen genom en så kallad no fly zone blev till ett fullskaligt krig där Libyen bombades sönder och samman, där NATO-trupper smögs in bland rebellerna som inte på egen hand kunde avgöra kriget. Nu fortsätter propagandan mot Syrien, en propaganda som skall förvrida huvuden på folk att återigen tro att USA bekämpar en ”fruktansvärd tyrann” som heter Assad och som har ”hela folket emot sig”. Det senare är en stor lögn, då få ledare i Mellanöstern backas upp av sitt folk som Assad.

Assad är populär i Syrien, det blir man inte om man förtrycker sitt folk. Under mina år i Mellanöstern har jag haft tillfälle att beskåda det senare med egna ögon under många besök i Syrien. Jag hade många tillfällen att samtala med folk ur olika samhällsklasser men aldrig antyddes något om tyranni eller förtryck. Jag hörde vanlig småkritik mot regimen någon gång, men det verkade inte oroa den som uttryckte detta det minsta. Det tyder på att man inte var rädd för repressalier. I andra länder i området var samma typ av samtal alltid föregångna av en blick över axeln och försiktigt spanande runt om man kunde upptäcka någon agent för regimen, men detta såg jag aldrig i Syrien.

Att ”världspolisen” USA sätter upp linjer som inte får överträdas vad gäller interna angelägenheter i en suverän stat måste anses som brott mot internationell fred och säkerhet. Här kommer folkrätten kommer in. Folkrätten ger inget stöd för manipulationer från utlandet. Folkrätten förbjuder inblandning i andra staters inre angelägenheter. Tyvärr är folkrätten tandlös som nu i fallet Syrien. Vår egen utrikesminister, Carl Bildt, säger att Syriens president Assad ”måste stiga åt sidan”. Hur är det möjligt för en svensk utrikesminister att blanda sig i andra länders inre angelägenheter? Inga svenska politiker verkar ha den minsta kännedom om att det strider mot FN-stadgan att starta krig. Nu bör man inte bli förvånad över det sistnämnda, då även FN direkt eller indirekt styrs av samma aggressiva makter som nämnts i artikeln. Bildts uttalande är möjligt genom att vi är djupt involverade, mer än folk känner till, i NATO. Det sistnämnda möjliggörs genom vårt EU-medlemskap som numera till stor del styr vår försvarspolitik. Det är dags att svenska folket får upp ögonen för att Sverige medverkar i angreppskrig som inte det minsta rör vår egen säkerhet. Talet om att vi ingår i fredsbevarande styrkor utomlands är numera ”nyspråk” för deltagande i krig på order av sioniststyrda världspolisen USA. Står Iran på tur efter Syrien? Mycket troligt.


  • Publicerad:
    2013-06-17 09:00