Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Undersökning: Fler än var tionde vill inte skaffa barn på grund av samhället

Av Redaktionen, 2017-04-03
redaktionen@nordfront.se

VECKANS FRÅGA. 12 procent vill inte skaffa barn på grund av hur det ser ut i världen.

Enligt Folkmordskonventionen artikel 2 pekas mångkulturen ut som en del av en folkmordspolitik eftersom den har till syfte att ”påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis”.

En annan paragraf ur konventionen definierar det som folkmord att ”genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen”.

Med andra ord kan det definieras som folkmord att uppmuntra till abort, att skapa svåra ekonomiska levnadsvillkor för presumtiva föräldrar (ex. genom för hög skatt och för lite hjälp till föräldrar) eller genom ett otryggt mångkulturellt samhälle där svenskar rånas, mördas och våldtas av rasfrämlingar.

I Nordfronts undersökning visar det sig att hela 12 procent medvetet väljer att förhindra födelser på grund av hur samhället – eller världen – ser ut.

I kommentarsfältet skrev Ensam Viking om den utarmade landsbygden som anledning till att han inte skaffar barn:

Finns inga tjejer här(bor på landet). Bara mängder med ensamma svenska män. Och så en massa ”nysvenska män”…
Inga singeltjejer vill flytta hit heller.

Skulle gärna ha en stor familj med 4-8 ungar!

Vera Oredsson, som även förordade födelseannonser på Nordfront, skrev om abortlagstiftningen

Fött 4,3 som lever. Det första spädbarnsdöd. Under senare 50 talet vårdade jag ”oönskade barn” som var högt önskade av adoptivföräldrar. Ett trettiotal sammanlagd innan den förfärliga abortlagen genomfördes. Lättare att göra abort skedde redan under 60 talet. Då var barnavårdsnämnden lite rasliga, blåögda barn helst där någon av adoptivförälder hade blåa och likadant med bruna ögon. DET VAR DÅ men systemet kan vi åter införa men med hjälp och ersättning till de barnafödande i större omfattning i stället för 35 000 mord om året.

Utöver dessa 12 procent finns tre procent som inte är fysiskt förmögna att skaffa barn. Detta kan ha med hög ålder att göra, men också med hur samhället ser ut med gifter i maten, p-piller och liknande.

Bland de som skaffar barn är antalet betydligt högre än genomsnittet. Det är exempelvis vanligare att skaffa två barn än ett.

 

Den demografiska utrotningspolitiken mot det svenska folket är en del av den folkmordspolitik som de styrande för. Enligt officiell statistik som SCB släppte nyligen har idag nästan 25 procent av befolkningen ”utländsk bakgrund” och i verkligheten är siffran mycket högre. Även om massinvandringen skulle stoppas idag kommer svenskar ändå slutligen bli i minoritet eftersom nativiteten är lägre bland svenskar än för främlingar.

Med andra ord är det viktigt att svenskar skaffar barn, något som Motståndsrörelsen uppmanat till under en längre tid. I artikeln En varning från svunna tider av Klas Lund uppmanas varje nationell kvinna att föda minst tre barn och männen att bilda familj samtidigt som de kämpar:

Männen måste kämpa. De måste organisera sig och underställa sig disciplinen i en organisation där de kan göra mest nytta. Männen måste även bilda sunda stabila familjer. Kvinnorna måste föda barn och ta hand om hemmet. De måste även se till att männen får tid över för kampen. Varje nationellt medveten kvinna måste föda minst tre barn, helst flera. Dessa barn måste uppfostras sunt och skyddas från den stora kulturomvandlingen som genomsyrar det moderna samhället. Det största misstaget föräldrarna kan göra är att slappna av i uppfostran av barnen. Uppfostran av barnen är familjens viktigaste uppgift!

En annan som konsekvent förespråkat fler barn är Nordfronts livstilsredaktör tillika åttabarnsmor Paulina Forslund. Ett argument som ofta förts fram från hennes sida är att vi vita är i kraftig minoritet globalt sett:

En stark vit generation som med rätt sorts mod och styrka kan bana in på rätt väg igen. Jag ser många svenskar som mer eller mindre går på linjen att det inte behövs fler människor på jorden. De menar att vi är överbefolkade. Jag ger dem rätt i detta. Vi är överbefolkade. Men vi är inte överbefolkade av människor av vår ras. Jag är övertygad om att vi behöver återskapa en balans där även vita föder fler än de genomsnittliga 1,8 barn/kvinna. Då kan vårt folk bli fler än de få procent vi i dagsläget utgör av jordens befolkning.

I en tidigare veckans fråga fick vi veta att nationella föräldrar uppfostrar sina barn nationellt.

Veckans fråga är nu borttagen. En ny fråga kommer upp under kvällen.

Veckans fråga

Varje måndag lägger Nordfront upp en ny omröstning (kvällstid) och sammanfattar den gamla (morgon). Har du förslag på frågor som skulle passa som ”Veckans fråga”? Kontakta då redaktionen@nordfront.se.


  • Publicerad:
    2017-04-03 12:00