VECKANS FRÅGA. De som aktivt arbetar för folkmordet på svenskarna ska inte förvänta sig någon förlåtelse. Det var meddelandet Nordfronts läsare gav genom veckans fråga.

I Nordiska motståndsrörelsens partiprogram Vår väg framkommer att nya lagar kommer att stiftas i det befriade Norden för att förhindra folkfientlig verksamhet och propaganda.

Men redan idag finns folkmordskonventionen som klart kriminaliserar många politiker, journalister och andra som arbetar för etablissemanget som genom massinvandring och tvångsintegration arbetar med att ”uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång”.

De som styr idag är alltså kriminella och bedriver folkmord enligt den konvention som vårt land har ratificerat. För dessa brott finns ingen preskribtionstid. Att dessa kriminella inte har dömts för sina brott mot folket beror på att de själva sitter vid makten och beslutar vilka lagar som ska följas och hur de ska tolkas.

veckans-fraga-folkmord-svenskarnaNordfront ställde frågan hur framtidens styre bör agera mot dessa brottslingar som driver på eller tar beslut om folkmordsagendan. De allra flesta vill att framtidens uttolkare av lagen utdelar straff för dem som begått brotten.

Hela 37 procent röstade på alternativet ”döma dem till döden” och sammanlagt 61 procent vill att det ska förekomma dödsdomar där dessa ska kunna kombineras med andra åtgärder. Fängelsestraff (sammanlagt 40 procent) var det näst mest populära alternativet medan svarsalternativ som innehöll lågintensiv terror, vilket folkmördarna bedriver mot oppositionen och svenskarna idag, fick 33 procent.

Allt som allt vill 86 procent ha kännbara straff för de ansvariga för folkmordet. Endast tio procent vill låta dem vara.

I kommentarsfältet diskuterades vilka av alternativen som är mest effektiva och moraliskt försvarbara. Bland annat Daniel skrev:

För de allra största folkförrädarna skall ingen förlåtelse finnas. Varenda våldtäkt, rån, misshandel, mord etc som deras mångkultur har fört med sig skall de dömas för. Det skall då röra sig om livstid straffarbete där de genom sitt arbete ändå kan bidra med något till samhället. Dödsstraff är jag personligen emot utom i extrema undantagstillfall. Den typ av terrorverksamhet som systemet bedriver mot oss är enbart för ynklingar.

Flera ville även se att de ska kunna dömas till straffarbete eller deportering.

Veckans fråga är nu avslutad. En ny fråga kommer upp under kvällen.

Veckans fråga

Varje måndag lägger Nordfront upp en ny omröstning (kvällstid) och sammanfattar den gamla (morgon). Har du förslag på frågor som skulle passa som ”Veckans fråga”? Kontakta då redaktionen@nordfront.se.


  • Publicerad:
    2016-12-12 11:00