VECKANS FRÅGA. Beväpnade främlingsgäng på svenskt territorium ses som det mest akuta krigshotet mot Sverige.

Förra veckan gick statsminister Stefan Löfven ut med information om att man ska inrätta en ny myndighet som får i uppdrag att behandla Sveriges psykologiska försvar. Regeringen har tidigare pekat ut Ryssland som ett hot vad gäller såväl påverkansoperationer som en möjlig väpnad konflikt längre fram.

Sveriges nuvarande ”psykologiska försvar” återfinns idag i MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som ironiskt nog utgörs av amerikanska påverkansagenter som utbildats i psyopsverksamhet av USA.

I samband med Löfvens löfte om en ny myndighet offentliggjorde MSB att man på uppdrag av regeringen kommer uppdatera skriften ”Om kriget kommer” (utgiven 1943) för att skydda folket från ”fake news” gällande invandring och Nato.

Undersökning: Regimen utgör största krigshotet
Med anledning av systemets ständiga utpekande av Ryssland som ett hot mot Sverige ställde vi frågan till våra läsare vilket krigshot mot Sverige som de ser som det mest akuta.

Det visar sig att endast 3 procent litar på regeringen, massmedia eller de som ska utgöra ”samhällsskydd och beredskap” när de pekar ut krig med Ryssland som det mest akuta krigshotet. Istället menar hela 45 procent att det mest realistiska är ett inbördeskrig mellan rasfrämlingar och svenskar.

Även på andra och tredje plats kommer alternativ som har direkt koppling till regimens politik. 22 procent menar att de globalistiska krafter som Sveriges nuvarande regim lyder kommer att bomba sönder landet när folket reser sig, medan 15 procent befarar att regimen själv kommer driva ett inbördeskrig mot det egna folket.

Också alternativet ”fullskaligt krig mellan sioniststyrda västplutokratier och den islamiska världen” (6 procent) kan ses ha direkt koppling till regimen, vilket gör att sammanlagt minst 88 procent tror att regimens egna politik kommer att leda landet i krig.

I kommentarerna återfanns flera intressanta inlägg om tänkbara scenarion. Den pensionerade flygpiloten Christian Hamilton skrev ett längre inlägg om krigshot som är en kombination av flera av alternativen. Kriget inleds med att regimen sänder fram rasfrämlingar mot det egna folket:

Om man med akut hot menar vad som händer först tror jag att främlingar som skjutit fram sina positioner kommer att användas av regimen som provocerande element. När vi då försvarar oss kommer regimen att vända vapnen mot oss. Detta är precis vad som händer idag fast relativt lågintensivt.

De lågintensiva nålsticken kommer att trappas upp och de första skotten från polisen mot oppositionella som försvarar sig kommer att inträffa. I detta läget kommer det hela att vända.

Folk inser nu att nog är nog och även de mer försiktiga nationalisterna börjar reagera mot regimen lite mer än idag. Men i allt detta kommer vi att se vanliga jobbare, som har hållit handen i byxfickan länge nog, reagera med ursinne mot regimen. Detta ursinne blir till kraftiga demonstrationer som mynnar ut i regelrätta strider. Folk börjar nu få känna på vad Motståndsrörelsen länge fått utstå och det gör att det ”vanliga folket” som trampats på i decennier känner att de inte har något mer att förlora och ansluter sig till upproret.

Veckans fråga är nu borttagen. En ny fråga kommer upp under kvällen.

Veckans fråga

Varje måndag lägger Nordfront upp en ny omröstning (kvällstid) och sammanfattar den gamla (morgon). Har du förslag på frågor som skulle passa som ”Veckans fråga”? Kontakta då redaktionen@nordfront.se.


  • Publicerad:
    2018-01-22 11:30