MOTSTÅNDSRÖRELSEN Det är en tung roll att axla, men Fredrik Vejdeland är redo att leda Nordiska motståndsrörelsen. Detta framkommer i den första intervjun med organisationens nya ledare.

Som Nordfront tidigare rapporterat har Simon Lindberg avgått som Nordiska motståndsrörelsens ledare under ett internt möte som organisationen höll förra helgen. Under samma möte presenterades Fredrik Vejdeland som Motståndsrörelsens nya ledare.

Nu har Motståndsrörelsen.se publicerat den första intervjun som Vejdeland ger efter att han tillträtt som ledare för organisationen. I den framgår det bland annat att Vejdeland varit Motståndsrörelsens ställföreträdande ledare sedan några år tillbaka, men att han tidigare aldrig haft en tanke att han själv en dag skulle leda organisationen.

— När jag sedan insåg att jag kanske skulle komma att få en förfrågan om att leda organisationen var jag inte heller intresserad av en sådan roll. När jag slutligen fick förfrågan om att bli ny ledare hade jag däremot funderat färdigt och idag känner jag mig helt redo att axla ansvaret. Det har varit en långvarig process där jag är tacksam över att jag fått tid att tänka över mitt beslut, säger Vejdeland.

På frågan om vilka förebilder han har väljer Vejdeland att lyfta fram kamrater, snarare än historiska förebilder.

— Det finns en hel del medlemmar och aktivister som från början i mångt och mycket varit präglade av denna tids medelmåttighet, men som idag, tack vare nationalsocialistisk övertygelse och mental styrka, format sig till exceptionella personligheter och stålhårda och fanatiska kämpar – som är överlägsna massan på alla sätt, säger Vejdeland.

"En allvarlig situation - men tiden är långt ifrån ute"

Vejdeland säger också att det kommer att bli vissa förändringar framöver, men att mycket av det är sådant som organisationens ledning redan diskuterat en tid.

— Det jag kan säga är att vi kommer arbeta i stort sett som vi gjort tidigare men att vi under en tid framöver kommer förbättra vår inre struktur och bygga stabilitet. Under denna period kommer det naturligtvis presenteras olika förändringar och nyheter, men överlag kommer vi arbeta internt med sådant som kommer bära frukt längre fram. Vårt folk befinner sig i en allvarlig situation, men tiden är långt ifrån ute. Vi behöver skynda långsamt och göra rätt saker, säger Vejdeland.

Avslutningsvis säger Vejdeland att Nordiska motståndsrörelsen alltid kommer att finnas kvar, i det främsta ledet i kampen för det nordiska folket, och att likasinnade som tvekar därför bör ansluta sig till organisationen redan idag.

— Nordiska motståndsrörelsen har utsatts för otaliga attacker från systemet, och genomgått andra kritiska skeenden, men vi har alltid överlevt och fortsatt varit en vital och handlingskraftig organisation. När organisationer kommit och gått har Nordiska motståndsrörelsen stått orubbligt kvar, och av de som är kvar idag är det bara Nordiska motståndsrörelsen som på allvar både prövats och bevisat sig, avslutar Motståndsrörelsens ledare.