INRIKES. Sakariye Ali Ahmed är 17-åringen som anhållits misstänkt för mordet på polisen Andreas Danman. Nordfront har tittat närmare på hans bakgrund.

Nordfront tar sig en titt på Sakariye Ali Ahmed. Foto: Polisen

Under fredagseftermiddagen greps en afrikan vid namn Sakariye Ali Ahmed misstänkt för mordet på polismannen Andreas Danman i Biskopsgården. Mordet har skapat stor uppståndelse i Sverige, då det inte hör till vanligheterna att poliser skjuts ihjäl på öppen gata.

Därför har Nordfront gått igenom en dom som föll mot Ahmed i mars år 2020, strax efter att han fyllt 16 år. Domen rörde tre brott han begått då han var 15 år gammal. Det rör sig om ett fall av olaga hot, ett fall av försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel och ett försök till mord, samtliga brott begångna under cirka två månader hösten 2019.

Det första brottet, olaga hot, begår Ahmed 27 augusti 2019. Då knivhotar han en skolkamrat på lunchrasten, för att sedan förneka att han ens var där. Att han var där slås dock fast dels på grund av ett annat vittne på platsen och dels då han erkänt för rektorn att han var där och berättade att hotet haft sin upprinnelse i att skolkamraten haft någon slags konflikt med en kusin till Ahmed.

Att han hade en kniv förnekades av det vittne som sett ”bråket” mellan afrikanen och hans skolkamrat, däremot anser Göteborgs tingsrätt att han hade en kniv, då offret vittnat om detta och då rektorn vittnat om att Ahmed erkänt för henne att han haft en kniv.

Även nästa brott begås på skolan. Den 9 september bevittnar en anställd på skolan att två pojkar rullar iväg en moped som stått parkerad utanför skolan och beger sig snabbt ut för att konfrontera dessa. En av pojkarna den skolanställde möter vid mopeden, dit han tagit sig väldigt snabbt, är Sakariye som tillsammans med en annan okänd pojke lämnar platsen. Att han är skyldig till även detta brott är enligt tingsrätten fastställt.

Hamnar i konflikt med andra kriminella – hugger med kniv mot hals
Den 13 november vid lunchtid befinner sig Sakariye Ali Ahmed på en spårvagn vid Eketrägatan i Göteborg. Det gör också två andra ungdomar som är något år äldre, Patryk och Rami. Patryk sätter sig bakom Ahmed på spårvagnen och Rami sätter sig i sätet tvärs över mittgången.

Snart lutar sig dock Rami över till Patryk och säger något, och därefter sätter sig Patryk bredvid Ahmed och ställer frågor till honom om en konflikt med en annan man vid namn Florian, som kan vara en person som tillsammans med Rami dömts för bland annat grov stöld år 2020. I domen mot Ahmed skriver tingsrätten att Ahmed sagt sig ha velat knivhugga Florian.

Det hela slutar med att Ahmed, enligt rätten utan att egentligen ha blivit angripen, knivhugger Patryk i halsen. Ahmed sade sig ha upplevt sig ha varit hotad, något rätten inte anser är sannolikt efter att bland annat ha tittat på övervakningsfilm från spårvagnen.

Värt att notera är att Patryk själv inte velat berätta vad han och Rami pratat om eller varför han satte sig bredvik Ahmed. Efter händelsen fann man också en mattkniv i spårvagnen, men att den ska ha någon koppling till händelsen har inte bevisats.

Patryk klarar sig med livet i behåll, då Ahmed med knivhugget inte träffat några betydande blodkärl. Det hela slutar med en dom för försök till mord mot Ahmed, som på grund av detta tillsammans med de två andra åtalspunkterna döms till hela ett års sluten ungdomsvård. Enligt domen är straffvärdet åtta års fängelse, om Ahmed hade varit vuxen vid tidpunkten för brotten.

Modern försökte få sonen omhändertagen
I domen från Göteborgs tingsrätt, där dessa tre brott tagits upp, konstateras att Ahmed varit på glid tidigare under år 2019 och att hans mor försökt få honom omhändertagen. Faktum är att hon gjort myndigheterna uppmärksamma på hennes sons problem i såpass hög grad att rätten inte dömer henne som solidariskt betalningsansvarig för skadeståndet.

Modern berättar om Ahmeds utveckling för rätten:

Modern har berättat bland annat följande. När Sakariye Ahmed gick i årskurs sex fungerade han bra i skolan men när han började i årskurs sju började han umgås med andra killar som inte var bra. Han lyssnade inte på henne och kom och gick som han ville.

Eftersom hon blev orolig och Sakariye Ahmed inte lyssnade på henne tog hon kontakt med skolan, socialtjänsten och polisen. Hon tog kontakt med socialtjänsten för ca ett år sedan. När hon tog kontakt den kontakten fick hon inte den hjälp hon ville ha utan socialtjänsten sade att de behövde träffa henne flera gånger innan de kunde vidta några åtgärder.

Därefter fick hon träffa Susanne och Peter Löfgren på socialtjänsten och hon bad dem om att omhänderta Sakariye Ahmed innan han skadade sig själv eller andra. Socialtjänsten lyssnade dock inte. Hade socialtjänsten lyssnat och omhändertagit Sakariye Ahmed när hon bad om detta hade det inträffade aldrig hänt.

Peter Löfgren från socialtjänsten berättar:

Socialsekreteraren Peter Löfgren som har varit med på huvudförhandlingen har bekräftat att Abdi Tarek kontaktade socialtjänsten i början av sommaren 2019 och ville att de skulle placera Sakariye Ahmed någonstans men det fanns dock inte underlag för LVU.

Socialtjänsten har haft öppenvårdsinsatser runt familjen sedan våren 2019 och stöttat både Abdi Tarek och Sakariye Ahmed. Abdi Tarek har medverkat på ett bra sätt. Sedan i slutet av sommaren 2019 har socialtjänsten sökt efter ett förstärkt familjehem för Sakariye Ahmed ”men olyckan hann före” har Peter Löfgren uppgett.

I en dom från Förvaltningsrätten i Göteborg, från december 2019, nämns att de sociala myndigheterna ända sedan år 2018 haft ögonen på Sakariye Ali Ahmed, sedan orosanmälningar kommit in från polis och skolan. Detta på grund av att Ahmed ska ha uppvisat ett ”kriminellt och våldsamt beteende” samt ”har bristande närvaro i skolan”.

Stadsdelsnämnden Västra Hisingen ansökte hos förvaltningsrätten om att omhänderta Sakariye Ali Ahmed enligt Lagen om vård av unga (LVU).

Nämnden ansöker nu om att Sakariye ska beredas vård med stöd av 1 § andra stycket och 3 § LVU och att beslutet ska gälla omedelbart. Nämnden anför i huvudsak följande. Sakariye blev den 13 november 2019 anhållen med anledning av misstankar om grova brott och det fanns en hög sannolikhet att han skulle komma att häktas. Sakariye utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig och allvarlig risk genom ett socialt nedbrytande beteende.

Han befinner sig i miljöer där det förekommer missbruk och kriminalitet. Han har även visat ett våldsamt beteende i hemmet och har en bristande skolgång. Sakariye och hans vårdnadshavare samtycker visserligen till vård men utifrån allvaret i Sakariyes handlingar och denhotbild som kan uppstå mot honom bedöms han vara i behov av vård enligt 1 § 2 stycket och 3 § LVU för att hans skyddsbehov ska tillgodoses.

Efter att ha konstaterat att Sakariye Ali Ahmeds personliga förhållanden är minst sagt problematiska beslutar förvaltningsrätten att bifalla stadsdelsnämndens ansökan.

Pekas ut som gängmedlem
I den senaste tidens nyhetsrapportering har Sakariye Ali Ahmed pekats ut som ingående i Biskopsgårdens ”konfliktmiljöer”, mer specifikt ett gäng hemmahörande i norra Biskopsgården enligt uppgifter till SVT.

Gängmedlemmar från norra och södra sidan har haft en konflikt sedan ett svartsjukemord år 2012, som sedan fortsatt och kulminerat i skottlossningen på Vår krog & bar där två personer dödades.

Därefter har bland annat en bil sprängts och en handgranat har kastats in i en lägenhet. Vid båda dessa tillfällen har barn omkommit. Konflikten har fortsatt och ärvts av yngre gängmedlemmar som Sakariye Ali Ahmed och andra unga kriminella män från området.

Källor:

FR14575-19
B14742-19


  • Publicerad:
    2021-07-03 03:09