POLITIK Vi tittar främst på grundorsaken till varför utomeuropeiska invandrare är här men frågan är om vi inte i framtiden måste ändra fokus till att problematisera de utomeuropeiska invandrarna som grupp framför den judiska eliten.

Skillnaden mellan oss och kontrajihadisterna i Sverigedemokraterna och till viss del även i AfS är att vi (rätteligen) har utmålat det judiska folkets elit som de verkliga beslutsfattarna till dagens invandring. Kontrajihadisterna påstår att de icke-liberala muslimerna samt andra invandrare och deras vita mångkultur-älskande välgörare är våra huvudfiender. De har påpekat att dessa hotar det nuvarande demokratiska systemet. Simon Holmqvist har tidigare skrivit om behovet av att låta invandrare, muslimer, zigenare och andra folkslag få ha kvar sina kulturer och identiteter. För om de inte får det så kommer de på sikt att integreras och assimileras in i den nordiska rasen. Av denna anledning är vi för mångkultur precis som dagens riksdagspartier. Vi vill egentligen ha ännu mer mångkultur nu än vad liberalerna önskar! Vi stödjer detta endast av praktiska skäl då kulturen är sprungen ur rasen och detta är en av anledningarna till att rasens bevarande är viktigast.

Den verkliga fienden

Ordet ”mångkultur” har blivit stridsropet hos massan som motsätter sig dagens samhällsordning och den nu förda invandringspolitiken. Det är kanske svårt att få folk att ändra stridsrop, men eftersom vi primärt är emot det mångrasliga samhället (rasblandningssamhället), så är det också därför mot det som vi bör lägga den retoriska vikten. Vårt val av knivsegg är ordet ”blandrassamhälle”, inte ”mångkulturssamhälle”.

En annan sak som jag på sikt ser att vi nationalsocialister behöver ändra i vår verklighetsbeskrivning är att beskriva den judiska eliten som den verkliga fienden. Detta är en anpassning till massans nivå av förstånd. Av tradition har den judiska eliten setts som invandrare till Europa, de har under flera århundraden tillskansat sig mycket makt och jag anser att de är den starkaste etniska gruppen i världen idag. Detta ser inte ut att ändra sig inom de närmaste generationerna och de som utmanar dem är kineser och européer. Jag själv har ägnat mycket tid åt att lyfta fram judefrågan.

Skriver jag detta bara för att jag är trött på att läsa eller skriva om dem? Nej, jag skriver detta för att det är några få generationer tills människor av nordisk ras är i minoritet i Sverige. Historiskt sett har inte utomeuropeiska invandrare (förutom judar) som grupp haft makt i Sverige, det har andra gett dem. Vi och jag har alltid försökt lyfta fram detta, varför och vem som ger dem makt. Vi lever i ett demokratiskt system och de utomeuropeiska invandrarna kommer att rösta allt mer efter saker som ger dem inflytande. Med detta sagt så anser jag inte att vi styrs enbart av en demokrati, det finns starka makter bakom kulisserna. Det kan vara nationer som USA, det kan vara EU, etniska grupper eller en bankelit, men demokrati är ett av styrsystemen för att fördela makten i Sverige och i det kommer de utomeuropeiska invandrarna att ta allt mer plats.

Visserligen arbetar den nuvarande liberala världsordningen på att judaisera de utomeuropeiska invandrarna, lyder de inte sparkas de ut. Vilket jag påpekat i en tidigare artikel.

Dana Pourkomeylian gick emot centerledningens judiska linje när hon ville att omskärelse skulle förbjudas i Sverige. Hennes motion vann i partikongressen men belönades för detta med en uteslutning.

Ve den som går emot centerledningens judiska linje

Men hur länge kommer detta fungera med tanke på de demografiska förändringarna vi har i nationen? Den klassiska liberalismen är skapad av vita européer, judar har också skapat en egen form av liberalism men den är mer präglad efter deras etniska särintressen. När de vita försvinner, då försvinner också det folk liberalismen är sprungen ur och efter en tid kommer ideologin formas efter de nya rasliga förutsättningar som då råder i Sverige.

Det stora problemet i att skola människor i den judiska frågan i Sverige är att de främst har sin makt inom det mediala. Den finansiella makten i Sverige är inte lika stor som i USA och kommer främst från några få judiska individer och familjerna Bonniers och Wallenbergs familjeanknytning.

Makten finns framförallt i utländska nationer såsom Frankrike, USA, Ryssland, Israel och England. Där har de betydligt mer makt än i Sverige, och det är denna makt i de andra nationerna som vi måste bevisa att de tar hjälp av för att utöva makt mot Sverige å den judiska gruppens vägnar. Massan har svårt att förstå makt när den utövas på flera olika nivåer, de har alltså svårt att ta till sig att makten utövas i flera steg. Det är därför så mycket fokus läggs på statsminister Stefan Löfven, han blir symbolen för hela systemet, det är på den här nivån massan intellektuellt ligger.

Den naturliga fienden

Många invandringströtta människor i Sverige kan idag störa sig väldigt mycket på den somaliska gruppen, då de anser att denna grupp begår en massa brott. De stör sig knappt något alls på den judiska elitgruppen och det är för att de inte begår särskilt mycket vardagsbrott i Sverige. Den naturliga ilskan riktas alltså mot den upplevda efterföljden, inte ursprunget. När allt fler utomeuropeiska invandrare tar plats i politiken då kommer det bli lättare att peka på dem (C-topp från Turkiet: ”Jävla trött på vita män”). Detta gör att man är på samma nivå som massan. I massans personliga liv kommer de drabbas av de utomeuropeiska invandrarnas utbredning när dessa utökar sitt livsutrymme.

Detta kommer göra att rasmotsättningar kommer att ligga och pyra i vissa områden. Speciellt medelklassen kommer störas allt mer när de nu utövar sin strutsmentalitet. Den utomeuropeiska invandringen blir den naturliga fienden, det som folk kan se utan att behöva tänka och det är genom att lyfta fram den naturliga fienden vi lättare kommer att nå ut till massan. Detta kan göra att vi kanske tappar de utomeuropeiska invandrare som är sympatiskt inställda till oss för att vi sanningsenligt har påpekat att det är sionister och liberala demokratier som är skyldiga till att deras länder är sönderbombade. Men faktum är att dessa människor står inte i kö för att hjälpa oss i våran kamp. Det är alltså enligt mig ingen större förlust för vår kamp om vi tappar den här gruppens sympatier.

Den utomeuropeiska invandrargruppen är betydligt bättre på att vakta sina egna intressen, det ger dem en klar evolutionär fördel mot individer och grupper ur den nordiska rasen. Detta egenintresse är inget vi kan argumentera bort hos de utomeuropeiska invandrarna. För när vi ställer allt på sin spets så önskar vi att de åker hem igen och detta går emot deras egenintresse. Den utbildade har kämpat sig igenom utbildningen och vill nu få ut resurser för detta, den fattiga har det betydligt bättre här än hemma i sitt hemland. Som jag sa, inga argument i världen finns för att de skall ändra inställning. Det enda som återstår då är konflikt.

Summering

  • Invandrargruppen kommer demografiskt att bli fler och i majoritet inom några generationer
  • Från redan höga nivåer idag så kommer de ha ännu fler politiska representanter i de äldre partierna.
  • De kommer ha politiska representanter för sina egna politiska partier, vilket underlättar propagandaspridningen till massan
  • De kommer att expandera sina intressen mer synligt
  • De "har" inte utsatts för någon påstådd "förintelse"

Jag menar inte att vi helt ska sluta skriva om judisk makt, endast att det i framtiden kanske kommer behöva bli en fokusförskjutning där den primära fienden inte längre förblir den verkliga fienden utan den utomeuropeiska invandringen (den naturliga fienden). I framtiden kommer massan inte heller att bry sig om den bakomliggande historien om varför de utomeuropeiska invandrarna är här. Massan läser inte historia, den skedmatas den genom populärkulturen och lever främst i nuet och kommer där se det utomeuropeiska demografiska hotet.