DEMONSTRATION Nordiska motståndsrörelsen släpper en film från demonstrationen i Göteborg den 20 april. Man marscherade till en österrikisk konstnärs ära, trots polisens försök att sabotera.

Den 20 april marscherade Nordiska motståndsrörelsen med sin ledare Fredrik Vejdeland rakt igenom Göteborgs hjärta. Trots att polisen försökte hävda maskeringsförbud och gjorde några halvhjärtade försök att styra om marschen till en annan rutt så förlöpte dagen relativt smidigt enligt de nationalsocialistiska aktivister som befann sig på plats.

Vejdeland höll ett tal nere vid Brunnsparken och på motståndsörelsen.se kan man läsa att han talade om att:

Det är mångkulturen, antingen direkt som i fallet med den skjutne mannen i Skärholmen, eller indirekt som i fallet med obefintliga vårdplatser eller försämrad skola, som ligger bakom vårt folks degenerering och förfall.

Även Lukas Lindgren, en mångårig aktivist från organisationen, talade dagen till ära om en österrikisk konstnär och vilka gärningar han ännu idag kan inspirera till:

Han föddes denna dag för 135 år sedan. Och trots att hans kropp inte längre existerar så kommer hans ord och tankar att transformera detta smutsiga och ruttnande samhälle till någonting bra och vackert igen!

Avslutningsvis så gick det enligt organisationen lugnt till under dagen och aktiviteten var lyckad:

På dagen 135 år efter att historiens enligt många störste man satts till världen valde Nordiska motståndsrörelsen att hedra minnet, saken och idén genom en otroligt lyckad blixtdemonstration genom hjärtat av Göteborg.