PEDOFILI Programledarna har svårt att klä undervisningsmaterialets grova pornografiska skildringar i ord. Missnöjda föräldrar anklagas av skolstyrelsen för ”intolerans” och ”homofobi”.

I hela västvärlden finns krafter som vill pådyvla barn vuxen sexualitet inklusive avvikande sexuella beteenden som pedofili.

Det finns också exempel på motstånd mot denna utveckling.

Sexualisering av och övergrepp på barn är ett av flera teman i ett avsnitt av nyhetspodden Fauls Lines, där programledarna Jamarl Thomas och Shane Stranahan diskuterar med gästen Lee Stranahan – analytiker på Sputnik News och programledare för The Back Story.

Inslaget handlar om ett exempel hur grafiska sexböcker med pedofil homosexuell porr används i sexualundervisningen för skolbarn.

Det är i programmets tredje timme som gästen Lee Stranaham ansluter till konversationen och vid ca 2.10.35 börjar man diskutera ett högst kontroversiellt ämne.

Det handlar om de homo- och pedofili-porrböcker som man i dussintals av norra Virginias kommunala skolor undervisar ur och propagerar för.

Barn 12 år gamla hör till de drabbade.

I böckerna skildrar såväl text som bilder grova sexuella handlingar mellan vuxna och barn av samma kön, ofta med diverse hjälpmedel.

Dessa böcker har använts i sexuallundervisningen, och elever som inte tagit del av dem där uppmanas att fördjupa sig i dem på sin fritid – de finns tillgängliga för dem att låna på skolbiblioteket.

Ni kallar oss ”homofober” - varför inte ”pedofober”?

Föräldrar till barn på de utsatta skolorna har, när de riktat kritik mot skolstyrelsen för att man utsätter eleverna för detta angrepp, fått motta kritik för ”intolerans” och ”homofobi”.

Programledarna undrar varför man på skolstyrelsen bland sina skällsord undviker termen ”pedofobi”.

Man konstaterar vidare att ingen man pratat med – som antingen har läst en text eller sett en bild från någon av dessa böcker – har uttryckt något annat än djupt äckel inför vad de tagit del av.

Det spekuleras i inslaget om vad ett sådant här direkt angrepp på våra barn egentligen kan ha för syfte och vilka krafter som ursprungligen ligger bakom det.

Det diskuteras även hur denna skandal kan komma att påverka utgången av det förestående guvernörsvalet i Virginia.

Många verkar tro att republikanernas kandidat kommer att dra nytta av den.

De återstår att se om utvecklingen med explicit pedofil homoporr i skolundervisningen av kommer att spridas ännu mer – och hur de drabbade barnens föräldrar i så fall kommer att förhålla sig.