Judarna, ”det utvalda folket”, har bedrivit sexslavhandel med ickejudar sedan 2000 år tillbaka. Nu på 2000-talet kan vi se att ingenting har förändrats. Israel är idag ett nav för sexhandeln där tusentals ariska flickor, främst från öststaterna, varje år smugglas in för att tvingas till prostitution. Försäljningen inte bara sker utan den sker helt öppet, genom allmänna försäljningar, i ett land där det varit, och i princip fortfarande är, lagligt att bedriva slavhandel med ickejudar.

Tusentals vita europeiska kvinnor säljs varje år
De officiella siffrorna, enligt en israelisk parlamentarisk utredning, uppger nu att mellan 3000 och 5000 kvinnor har sålts som sexslavar till Israel de senaste fyra åren. Hur många som uppehåller sig i Israel och ”försörjer sig” som sexslavar torde vara oräkneliga antal.

Den 5 december 2001 fanns en artikel på Jerusalem Posts hemsida som bekräftade att det verkligen existerar en organiserad slavhandel i Israel. Då uppgav den judiska tidningen att 3000 europeiska kvinnor säljs till Israel – varje år. Man skrev också om hur kvinnorna slogs, torterades och gruppvåldtogs samt att kvinnorna såldes på auktioner där de fick klä av sig. Uppenbarligen låg det inte i judiska intressen att skriva ut all fakta om dessa förhållanden och storlek, då artikeln senare togs bort från Jerusalem Posts hemsida.

18 timmars utnyttjande per dygn
Enligt rapporten som nu lämnades över till det israeliska parlamentet Knesset i onsdags säljs kvinnorna för cirka 60 000 till 70 000 kronor styck till prostitutionsringar i Israel. Verksamheten är ekonomiskt lönsam och enligt rapporten omsätter den cirka 7,5 miljarder kronor per år.

I Israel förpassas flickorna till någon av de 300-400 bordellerna som uppges finnas runtom i landet. Därefter tvingas flickorna till prostitution sju dagar i veckan och 14-18 timmar per dygn. Av det flickorna tjänar in får de behålla en sjättedel, cirka 30 kronor av 180 kronor (120 Shekel) intjänade enligt en uträkning. Resten går till hallickarna.

Amnesty och andra så kallade människorättsorganisationer har tidigare yppat viss kritik av den lagliga försäljningen och vissa åtgärder har gjorts efter åratals diskussioner i Knesset. Nu finns det regler, men egentligen bara på papperet.

Länge lagligt att köpa och sälja ickejudiska slavar
Både Dina slavar och slavinnor som Du skall hava, skall vara utav hedningarna [dvs ickejudar] som finns omkring Dig; bland dem skall Du förvärva slavar och slavinnor.” (Leviticus 25:44).

Så berättar den tredje moseboken ur Gamla testamentet – den judiska lagen Torah. Det var länge lagligt i Israel att bedriva sexslavhandel av ickejudar. Nyligen införde man en lag mot slavhandel men eftersom den är så luddigt utformad får hallickarna minimala straff – eller inga alls. Hallickar och andra aktörer bakom prostitutionsringarna har inget att oroa sig för och därför sker försäljningen helt öppet i Israel.

Judisk allmänhet i Israel För slavhandeln
Det var på onsdagen som oppositionspartiet Yahad presenterade rapporten till det israeliska parlamentet. Enligt Zehava Galon från oppositionspartiet är det svårt att komma till bukt med frågan eftersom den israeliska polisen och allmänheten i själva verket är för slavhandeln, detta enligt en attitydundersökning som lämnades in i samband med rapportern. Enligt denna undersökning anser den judiska allmänheten att den vita slavhandeln inte är ett brott mot mänskliga rättigheter. Rapporten framför också att domare delar ut alltför milda domar, ibland bara samhällstjänst, till de som leder prostitutionsringarna.

Gangsterverksamhet som judisk inkomstkälla
För patrioter är den enorma slavhandeln i Israel ingen nyhet och troligen är siffrorna betydligt högre än vad som framkommer av etablerad media. Gangsterverksamhet har varit en stark judisk inkomstkälla under hela 1900-talet. Tidigare har denna judiskt organiserade brottslighet varit förankrad främst i Ryssland och USA. Från de judiska oligarkerna, även kallad Familjen, som efter Sovjetunionens kollaps tog kontroll över rysk massmedia, Rysslands egendomar samt skapade det gangstervälde vi känner som den ”ryska” maffian – till de judiska gangstrarna i USA som med blodspengar varit med om att finansiera judiska lobbygrupper som ADL – idag en frekvent gäst vid Vita huset – och som sänt pengar och vapen till Israel från 1940-talet och framåt.

I en artikel från 20 april 1990 i Jerusalem Post uppmärksammas otroligt nog de judiska maffior som sugit ut människor för att bygga upp Israel. I artikeln, ”Sionistiska maffiamän”, skriver man bland annat: ”Även om de judiska gangstrarnas verksamhet var generande, kunde de ge det som de respektabla judarna inte kunde ge: fysiskt beskydd för judarna och snabba pengar Få ett Israel som kämpade för sin överlevnad. Dessa män var arga efterföljare till Robin Hood och ska inte förhärligas. Men på sin tid hjälpte de sitt folk att överleva.

Vart pengarna för den nuvarande slavhandeln i Israel hamnar vet ingen med säkerhet. Kanske tar hallickarna, och de övriga aktörerna, pengarna i egen ficka men troligtvis nyttjas pengarna också till judiska intressen.

När judarna har en religion som utmålar sig själva som ”Guds utvalda folk”, och de utmålar andra folk som ”goijim” (boskap), så är det kanske inte så konstigt att de kan bedriva handel med människor utan att dess styrande herrar reagerar, utan snarare uppmuntrar företeelsen. Sedan kan man spekulera kring om det är en slump eller en ödets ironi att det är människor som tillhör just den ras som judarna legat i konflikt med i tusentals år, som många judar formligen hatar och som lärda rabbiner än idag utmålar som det judiska folkets främsta fiende, som Israel föredrar att hålla som slavar.

Patriot.nu kommer återkomma i detta ämne.


  • Publicerad:
    2005-03-25 00:00