AUSTRALIEN. Ett äldre jordbrukarpar från Zimbabwe hotades till livet och förföljdes av myndigheter i sitt hemland och har därför sökt asyl i Australien. Trots att landet lovat ta emot 12 000 extra flyktingar har man nu avslagit parets ansökan.

Inslag från australiensisk TV om paret Veermak.

Edward Veermak och hans hustru Audry levde och arbetade som jordbrukare i Zimbabwe. Men efter landets president Robert Mugabe intensifierade sina “landreformer” och svarta med våld började ta över vita bönders egendomar blev förföljelserna för svåra för paret som då sökte sig till Australien där delar av deras familj och släkt är bosatta.

I Australien har paret Veermak vistats i fyra år under ett arbetsvisum och har arbetat på olika jordbruk i landet. Detta visum har dock utgått vilket gjort att paret ansökt om asyl, då de fruktar för sitt liv om de skulle återvända till Zimbabwe.

Nu har dock australiensiska myndigheter gett avslag på deras ansökan, vilket innebär att paret riskerar att bli deporterade tillbaka till Zimbabwe där risken är stor att de mördas. Detta trots att paret uppenbarligen uppfyller kraven för flyktingstatus och flyr från ett land som är känt för förföljelse av vita. Australien har dessutom tidigare utlovat att ta emot 12 000 extra “flyktingar” från Syrien och Irak, förutom den vanliga kvoten för landet och utlovat att “utsatta minoriteter” ska prioriteras.

Tracy Veermark, som är parets svärdotter, har nu startat en namninsamling för att paret Veermark ska få stanna i Australien. Samtidigt har man överklagat avslaget på deras ansökan om asyl.

Från brödkorg till svält
Zimbabwe hette tidigare Rhodesia och var först en brittisk koloni som kom att bli självständig 1965. Där fanns en stor befolkning vita jordbrukare som flyttat till landet från Europa och Sydafrika för att leva och arbeta av den bördiga jorden. Som mest bodde 296 000 vita i Rhodesia och deras jordbruk var så framgångsrikt att en stor del av de producerade livsmedlen exporterades vilket gjorde att landet fick smeknamnet “Afrikas brödkorg”. På 70-talet började landets svarta befolkning organisera sig i kommunistiska gerillagrupper under Zimbabwes nuvarande president Mugabes ledning och efter många turer ombildades Rhodesia till republiken Zimbabwe, vilket innebar att den politiska makten flyttades till den svarta befolkningen. Efter detta har man startat så kallade “landreformer” som först innebar att staten, med ekonomisk hjälp från bland annat Storbritannien, skulle köpa jordbruksmark av vita och dela ut den till svarta. Denna process har gjort att landet blivit fattigt på kort tid, då de svarta inte har lyckats driva jordbruken framgångsrikt. Kring millennieskiftet bytte också regeringen taktik och tillät svarta att med våld “ta tillbaka” jord av vita bönder. Mugabe har också vid flertal tillfällen hetsat på våldet och förföljelsen av vita och uppmanat dem att lämna landet, samtidigt som ekonomin blivit allt sämre och svält och fattigdom ökat. Idag bor endast knappt 50 000 vita kvar i landet.

Vita länder världen över har konsekvent varit väldigt restriktiva med att ta emot vita flyktingar från Zimbabwe och Sydafrika, trots att deras förhållanden blivit allt sämre och trots att man samtidigt öppnat gränserna för miljontals rasfrämlingar.

Källor:
White Refugees Not Welcome in Australia
Rhodesia (Wikipedia)
Asylum seeker intake explained: Who will come to Australia under the Government’s plan?


  • Publicerad:
    2016-03-02 14:10