Dagens datum 5 juli: Detta datum 1944 användes negertorpeder mot de allierade i Normandie.

gerholdkarta2

Den 5 juli 1944 utkämpas mycket hårda strider på många platser i Normandie. Utanför Caen försvarar sig tyskarna fortfarande fanatiskt. Vid flygplatsen i Carpiquet utkämpas hårda strider mellan allierade styrkor och försvarare från 12:e SS-Panzergrenadier Division ”Hitlerjugend”. Amerikanska styrkor fortsätter sitt anfall söder om Carentan: på två dagar lyckas amerikanerna avancera 200 meter och har den 5 juli förlorat 1500 man i döda och sårade. Även på andra platser blir förlusterna denna dag mycket höga.

Starka allierade flygstyrkor bombar mål i Caen och över 600 jaktplan eskorterar bombplanen över staden. Överallt härjar allierade jaktbombplan och skjuter på allt som rör sig på marken. De allierades luftherravälde är nära nog totalt även om tyskt stridsflyg biter i från sig och flyger 500 uppdrag i Normandie denna dag.

Till sjöss rasar också våldsamma strider. Tyska ubåtar anfaller allierade fartyg i engelska kanalen på väg till och från Normandie med trupper och utrustning. Ett antal allierade fartyg sänks. 4 jagare från kanadensiska flottan stöter i mörkret samman med 3 tyska trålare. Sjöstriden utkämpas på mycket nära håll så att jagarna har svårt att utnyttja sin överlägsna eldkraft. En tysk trålare sänks av en torped och de två andra skadas men lyckas komma undan. I striden har tyskarna svept jagarnas däck och bryggor med automatkanoneld och tre av de kanadensiska jagarna skadas mer eller mindre allvarligt.

Walther Gerhold och K-flottilj 361

Efter de allierades invasion i Normandie den 6 juni fick K-flottilj 361 order om förflyttning från sin bas i Italien till Normandie i Frankrike för insats mot allierade fartyg. K var en förkortning för Kleinkampfverbände dvs ”småstridsförband”. K-enheternas soldater kallades K-män och hade förutom kommandosoldatutbildning även utbildning som attackdykare och som piloter av miniubåtar, enmanstorpeder, sprängbåtar och en rad andra ”småstridsmedel”.

Storamiral Dönitz samtalar med K-män, Walter Gerhold i mitten. Svärdfisken var K-männens symbol.

Storamiral Dönitz samtalar med K-män, Walther Gerhold i mitten. Svärdfisken var K-männens symbol.

Av ideologiska skäl motsatte sig det nationalsocialistiska Tyskland formellt rena självmordsuppdrag. Man ställde sig tveksam till att västerländska människor med sin högt utvecklade individualism avsiktligt borde uppmanas att söka döden genom självmordsuppdrag. Istället utformade man vapensystem som skulle ge soldaterna en chans att överleva, om än mycket liten. I praktiken var det dock ofta tydligt, både för ledningen och för soldaten som skulle utföra uppdraget, att det var fråga om självmordsuppdrag.

Allt eftersom kriget fortgick och blev alltmer brutalt minskade den skeptiska inställningen till självmordsuppdrag för att i slutet av kriget vara ett accepterat tillvägagångssätt. Alla sådana insatser byggde dock på frivillighet. I nationalsocialistisk militär terminologi kom självmordsuppdrag eller nära-självmordsuppdrag att kallas för ”Winkelried” (efter den schweiziske nationalhjälten Arnold von Winkelried som offrade livet under slaget vid Sempach 1386), Offergång, Totalinsats och soldaterna som utförde självmordsuppdragen kallades för Offerkämpar eller Stormvikingar. Man använde även det japanska ordet ”Kamikaze”.

gerholdneger

Enmanstorpeden ”Neger” fick sitt namn från dess konstruktör ingenjören Richard Mohr och kom sig av att ordet Mohr kan betyda neger. Enmanstorpeden bestod av två G7e-torpeder, en modifierad torped med stridsladdning som bars av en andra torped som var ombyggd med kabin för en man som styrde den och kunde avfyra den stridsladdade torpeden. ”Neger” kunde inte dyka, men endast ett antal centimeter av en liten vattentät plexiglaskupol syntes ovanför vattenytan.

K-flottilj 361 var ett av dessa många K-förband och var utrustat med enmanstorpeder av typen ”Neger”. Denna enhets första insats hade skett den 20 april i Italien där 23 K-män med enmanstorpeder angripit allierade krigsfartyg i Nettunos hamn. Under transporten från Italien till Normandie hade enhetens chef Johann-Otto Krieg sårats allvarligt i en attack av ett allierat jaktbombplan.

Efter mörkrets inbrott den 4 juni gav sig 24 K-män iväg i sina enmanstorpeder strax väster om Honfleur. Målet var allierade krigsfartyg vid floden Ornes inlopp. Ca kl 03 på natten den 5 juli nådde enmanstorpederna fram och smög sig försiktigt in bland de allierade fartygen. Man undvek de mindre patrullbåtarna och letade efter lämpliga mål, helst så stora fartyg som möjligt.

Uppgifterna går sedan isär om vad som egentligen hände. Enmanstorpederna lyckades ta sig in bland de allierade fartygen och angrep de största fartyg de fick syn på. Man är ganska enig om att K-männen lyckades sänka två brittiska minsvepare, HMS Magic och HMS Cato. Samma natt genomförde en grupp tyska S-båtar (vilket var mycket snabba båtar beväpnade med torpeder) ett anfall mot de allierade fartygen. Den brittiska fregatten HMS Trollope blev också torpederad denna natt. Det faktum att det var flera anfall under samma natt har lett till förvirring om vem som sänkte vad.

En av K-männen hette Walther Gerhold och han anges ibland som den som sänkte HMS Trollope (i andra källor anges att det var en av S-båtarna som avfyrade torpeden som träffade Trollope). När enmanstorpederna, däribland Gerhold, försökte ta sig tillbaka till sin bas i Honfleur utsattes de för en förödande eldgivning från allierade fartyg. Gerhold var en av nio K-män som överlevde. Han lyckades ta sig tillbaka till sina egna linjer och drogs senare upp ur vattnet av tyska soldater.

Walter Gerhold erhåller Riddarkorset.

Walther Gerhold erhåller Riddarkorset.

Natten den 8 juli genomförde K-flottiljen ännu ett angrepp, denna gång med 21 enmanstorpeder. Trots höga förluster lyckades man sänka minsveparen HMS Pylades och den polska kryssaren ORP Dragon som blev så svårt skadad att den senare fick sänkas av den egna besättningen. Walther Gerhold anses i olika källor ha sänkt antingen HMS Trollope den 5 juli eller ORP Dragon den 8 juli, därom råder viss oklarhet. Vem vet, kanske sänkte han båda? Klart är dock att han belönades med Riddarkorset för sin insats och omnämndes i Wehrmachtbericht den 18 juli vilket ansågs vara en stor ära:

De i Wehrmachtbericht flera gånger omnämnda sänkningar av fientliga fartyg genom marinens nya kampmedel har utförts genom en insats med torpeder, vilka har framförts mot fienden av en man. I dessa operationer har matrosen-Obergrefreiter Walther Gerhold särskilt utmärkt sig.

Walther Gerhold skulle överleva kriget och blev senare poliskommissarie. Han avled 91 år gammal den 2 mars 2013.

gerholdframs


  • Publicerad:
    2017-07-05 00:31