CORONAKRISEN. Enligt WHO finns det inga belägg att de som tillfrisknat från Covid-19 blir immuna, något som skulle innebära att den svenska taktiken med så kallad flockimmunitet inte fungerar. Men statsepidemiolog Anders Tegnell är kritisk till uttalandet och menar att det är väldigt ”vagt”.

Coronavirus. Genrebild. Foto: Pixabay (Public Domain).

Det var under fredagen som Världshälsoorganisationen (WHO) under en pressträff gick ut med att det inte finns några belägg för att man kan bli immun mot det nya coronaviruset som skapar sjukdomen Covid-19.

— Många länder satsar på antikroppstester för att försöka mäta immunitet. I nuläget har vi inga bevis för att ett sådant test kan visa att individer är immuna eller skyddade mot sjukdomen, sade Maria Van Kerkhove, epidemiolog vid WHO, under pressträffen.

— De här testen mäter nivån av antikroppar, men det innebär inte att den som har antikroppar är immun.

Ifall detta skulle stämma innebär det att den svenska taktiken om att skapa en så kallad flockimmunitet för att bli av med spridningen av coronaviruset inte skulle fungera. Idén med den svenska taktiken är att en så stor grupp unga och friska människor ska smittas av viruset och bli immuna att det inte kan spridas vidare till äldre och sjuka människor som tillhör riskgrupperna.

Just därför kommer Folkhälsomyndigheten snart att börja göra de antikroppstester som WHO kritiserar, vilket man meddelade tidigare i veckan.

Men enligt Jan Albert, professor i smittskydd vid Karolinska institutet, leder i princip alla virussjukdomar till att man utvecklar immunitet, med bara några få undantag. Till Aftonbladet säger han att det inte finns något som tyder på att det nya coronaviruset skulle vara ett sådant undantag.

— Det vore extremt konstigt om man inte skulle bli immun ett tag efter att man genomgått den här sjukdomen. Men ingen vet hur lång den perioden är, säger Albert.

WHO:s uttalande beskriver han som ”märkligt”.

— Avsaknaden av belägg för något betyder inte att motsatsen är sann, menar Albert.

Även statsepidemiologen Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten är kritisk till WHO:s uttalande.

— Jag har tittat på uttalandet och tycker att det är en grav övertolkning. Det är vagt. Vi vet självklart inte säkert, men de allra flesta experter är övertygade om att man får en viss immunitet, säger Tegnell till TV4.


  • Publicerad:
    2020-04-18 20:00